Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Weinig spanning bij behandeling Begroting 2019

Eerste begroting van wethouder Sloots ongewijzigd aangenomen

Zwolle – De ochtendsessie gaf het gisteren al een beetje aan. Tijdens de Algemene Beschouwingen van de Begroting 2019 werden er vooral accenten verlegd door de fracties in de Zwolse gemeenteraad. Veel aangekondigde moties riepen bij de andere raadsleden de vraag op ‘wat voegt die motie eigenlijk toe aan het beleid?’  In de middagsessie beantwoordden de wethouders en burgemeester dan ook veel van die moties met de opmerking ‘dat doen we al.’ Om de moties vervolgens af te raden of overbodig te verklaren.

verslag: Martin van der Hooft / foto’s: © Peter Denekamp

Daarmee kreeg het College een vrij makkelijke dag. Hoewel wethouder financiën Klaas Sloots een niet-sluitende begroting aanbood voor volgend jaar, werd die ongewijzigd aangenomen door de raad. Bijna unaniem zelfs. Alleen de SP stemde tegen. Diezelfde SP had ook een tegenbegroting ingediend. Zoals verwacht waren ze zelf de enige partij die daarvoor stemde.

Natuurlijk was fractievoorzitter Brammert Geerling van de SP daardoor teleurgesteld in het verloop van de dag, zoals hij na afloop uitlegde aan RTV Focus.

De Begroting 2019 is niet sluitend, dat klopt. Maar in 2022 schrijven we weer positief. En vanaf dan is er een structurele sluitende begroting.wethouder financiën, Klaas Sloots

Moties

Voordat de begroting zelf in stemming gebracht kon worden moesten eerst de amendementen en moties behandeld worden. De meeste van de bijna 40 ingediende moties werden door het college dus als niet verstandig, niet nu of overbodig verklaard. Maar er waren natuurlijk ook een aantal moties die het College wel omarmde. Zelfs dan vaak nog met de nodige kanttekeningen. Zoals bijvoorbeeld de motie over het Voorbeeldhuis Duurzame Energie. Wethouder Schuttenbeld vond het een goed plan, maar zei er gelijk bij dat het niet persé een fysiek huis hoeft te zijn. Datzelfde geldt bij de door het CDA ingediende motie over een Respijthuis. Wethouder Sloot omarmde die motie van harte. Maar dan wel ‘buiten de begroting’. Ondersteuning in mankracht zegde de wethouder gaarne toe.

Wethouder Dogger kreeg de lachers op zijn hand toen hij zijn betoog begon met te vertellen dat zijn telefoon uit stond: “Dan kunnen ze tenminste niet appen tijdens het betoog dat ik het goed doe…”

Herman Brood-motie

De Herman Brood-motie overleefde de beantwoording door het college wel. Afgelopen week riep onder andere TV-bekendheid Johan Derksen op om een straat of plein in Brood’s geboortestad te vernoemen naar de rockheld. De VVD vroeg vervolgens om dat z.s.m. te realiseren. Wethouder Dogger zei er graag aan mee te willen werken maar wel ook de normale procedures te zullen volgen. Daarop trok de VVD de motie weer in.

De motie van de VVD over perverse prikkels bij het verduurzamen van een woning overleefde óók de stemmingen aan het einde van de dag. Echter niet nadat er eerst een debat ontstond over de precieze inhoud én de titel. Toen bleek dat de motie van de coalitiepartij juist bedoeld was om te zorgen dat verduurzamen níet leidt tot hogere belasting ging de raad wel akkoord. Ruben van de Belt van de CU deed nog wel de suggestie om de titel dan ook maar te veranderen. In navolging van een eerder aangenomen motie ‘Bomen, bomen en bomen’ vond van de Belt de titel Panelen, Panelen en Panelen meer passen bij de inhoud.

Die bomen-motie houdt overigens in dat het College gevraagd wordt om nog meer dan nu al in te zetten op uitbreiding van het aantal bomen in de stad. Gerdien Rots van de Christen Unie riep in een aparte motie ook op om zoveel mogelijk voedselbomen (fruit, noten en vruchten) te plaatsen bijvoorbeeld ter vervanging van de te kappen Essen. Wethouder Dogger legde echter uit dat dat sowieso al gebeurd waarop die aparte motie werd ingetrokken.

Voor burgemeester Meijer was het zijn laatste Begrotingsvergadering. Thom van Campen bedankte hem daarvoor. Vooral tot verrassing van de burgemeester zelf, die pas een paar minuten later een passend weerwoord vond.
Op de site van de gemeente kun je in de komende dagen alle stukken over de Begroting 2019 terugvinden. Onder andere de beschouwingen van alle fracties en de ingediende moties.

Na afloop sprak Martin van der Hooft met Brammert Geerling van de SP. Zijn tegenbegroting werd weggestemd. Waarop de SP als enige partij tegen de College-begroting stemde. En met wethouder Klaas Sloots, die zijn eerste begroting presenteerde aan de Zwolse gemeenteraad.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button