Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Watervogelnesten verstoord bij bouw waterskibaan

Bij de bouw van de waterskibaan aan de Wijthmenerplas zijn mogelijk tijdens het broedseizoen nesten van watervogels verwijderd. Dit zou haaks staan op de toezegging van wethouder De Heer (VVD) om hier tijdens deze periode zeer zorgvuldig mee om te gaan. De fractie van GroenLinks Zwolle stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W. Daarnaast blijken bezorgde omwonenden nog steeds niet goed geïnformeerd door de gemeente. Zij vrezen voor overlast, bijvoorbeeld door het geluid van feesten.

Hoewel de fractie van GroenLinks inziet dat een waterskibaan een fijne manier kan zijn om te genieten van het ‘buiten zijn’ heeft ze vanaf het begin toch kritiek geuit tegen de plannen. Niet om de enthousiaste ondernemers dwars te zitten, maar vanwege bezwaren van omwonenden, naturisten en duikers. Bovendien leggen de hoge masten, kabels en een horecapand een flinke druk op de natuurlijke ruimte. Wethouder de Heer wist uiteindelijk een meerderheid van de raad achter zich te krijgen en zo kon de bouw van de baan van start gaan. De wethouder zegde tijdens het voorafgaande debat wél toe dat als er tijdens het broedseizoen zou worden gebouwd zeer goed op bebroede nesten zou worden gelet. De fractie van GroenLinks heeft nu duidelijke signalen ontvangen dat dit niet is gebeurd – en vraagt opheldering.

Ook blijkt dat omwonenden nog steeds veel vragen hebben. Zo hebben ze zorgen over het toegestane geluidsniveau: aan welke geluidsnormen moet de ondernemer gaan voldoen? Hoeveel overlast veroorzaken feesten tot twee uur – en is er dan nog wel sprake van ondersteunende horeca? Daarom willen omwonenden graag betrokken worden bij de totstandkoming van het beheersplan en horecavergunning van het in aanbouw zijnde horecapaviljoen. GroenLinks vindt dat de buren van de Wijthmenerplas recht hebben de antwoorden op deze vragen en maakt daarom gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van zogenaamde artikel-45 vragen aan het college.

Gerelateerde artikelen

Back to top button