KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Waterschap zet controle ‘gele percelen’ voort

Zwolle – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet na het succes van vorig jaar de
controle op de ‘gele percelen’ voort. Dit zijn percelen die worden bespoten met RoundUp. Na
bespuiting met Roundup kleuren deze percelen geel of oranje. Tot en met mei voert het
waterschap de controles gericht uit.

In 2021 controleerde het waterschap 305 percelen. “De meeste agrariërs hebben zich toen netjes aan
de regels gehouden. Daar zijn we erg blij mee. In totaal zijn er 50 waarschuwingen en drie
boeterapporten afgegeven. In die gevallen was het sloottalud bespoten en geel verkleurd”, laat
toezichthouder René Gerritsen weten.

Gebruik van Roundup

In de landbouw wordt Roundup vaak gebruikt voor het doodspuiten van grasland of van een
vanggewas. Om daarna weer een nieuw gewas te kunnen telen. Het waterschap wil graag voorkomen
dat de stof glyfosaat in het water terechtkomt. “Voor dit jaar hopen we dat de naleving nóg hoger wordt.
Dat doen we door aandacht te blijven schenken aan dit onderwerp en te blijven controleren”, laat
Gerritsen weten.

Beschermen kwaliteit water

De teeltvrije zone helpt daar een handje bij en zorgt ervoor dat er tussen het perceel en het water
letterlijk een strook teeltvrij land is. Binnen deze strook mag niet worden gespoten en bemest. Dit zorgt
ervoor dat er minder spuitvloeistof en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het water van de
sloten terecht komt. WDODelta voert deze controles op de teeltvrije zone uit om het waterleven en de
kwaliteit van het water in de sloten te beschermen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button