Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Waterschap renoveert twee gemalen in Zwolle

Zwolle – In september start Waterschap Drents Overijsselse Delta met de renovatie van de twee gemalen in Zwolle. Het gaat om het gemaal ‘Benoorden de Willemsvaart’ aan de Punterweg en gemaal ‘Sekdoorn’ bij de Sekdoornse Plas.

Renovatie is nodig omdat de gemalen niet voldoen aan de geldende normen voor veiligheid en waterbeheer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind december afgerond.

Het waterschap renoveert in de komende vier jaar zestig gemalen, stuwen en inlaten. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de vier aannemers Dubbink, GMB Civiel, Van Heteren Weg- en waterbouw en Dura Vermeer Infra Regionale Werken. De vier aannemers zijn geselecteerd na een intensief aanbestedingstraject.

Bijzondere aanpak

De gekozen aanpak is anders dan gebruikelijk. Het ontwerp en de realisatie worden in bouwteam-verband opgepakt. Een werkwijze waarbij het Waterschap en de aannemers nauw samenwerken en waarbij de kennis van alle partijen optimaal wordt benut. Hierdoor worden duurzame innovaties gestimuleerd en kosten bespaard.

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert WDODelta 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Gemaal ‘Benoorden de Willemsvaart’

Op de kaart – ‘Gemaal Benoorden de Willemsvaart’:

Gerelateerde artikelen

Back to top button