Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Waterschap kiest voor dijkwacht 2.0

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat vrijwillige dijkwachten opnieuw opleiden. De nieuwe
opleiding moet ervoor zorgen dat alle dijkwachten over dezelfde kennis beschikken en nog beter
weten waar ze op moeten letten als ze worden ingezet. De nieuwe opleiding bestaat uit een
theoretisch deel, een training en een oefening. Woensdag 1 januari 2020 moeten alle dijkwachten
de nieuwe opleiding hebben afgerond.

Aanleiding voor de nieuwe opzet van de opleiding is de oefening Deining en Doorbraak die in september
2017 plaatsvond. Tijdens die oefening bleek dat er niveauverschil in kennis zit tussen dijkwachten. De
nieuwe opleiding bestaat uit een avond theorie waarin dijkwachten uitleg krijgen over de meest
voorkomende zaken die een dijkwacht moet weten en kunnen herkennen. Ook krijgen ze uitleg over de
oorzaak en gevolgen van schades en meest gebruikte noodmaatregelen. Tijdens de training lopen
dijkwachten samen met een dijkbeheerder van het waterschap een patrouille in het veld langs
verschillende scenario’s en geven de dijkbeheerders uitleg over de situaties. Het doel van de training is
om de theorie in praktijk te brengen. Het afsluitende onderdeel van de opleiding is een oefening. Tijdens
deze oefening inspecteren dijkwachten in koppels een dijktraject en krijgen ze te maken met
verschillende scenario’s. Als dijkwachten de opleiding afronden, ontvangen ze een certificaat.

Inzet dijkwachten

Drents Overijsselse Delta heeft 700 vrijwillige dijkwachten. Die worden ingezet als er intensiever toezicht
op dijken nodig is. Tijdens het hoogwater in januari van dit jaar is er bijvoorbeeld vrijwillige dijkwacht
ingezet langs de Vecht. De dijken van het waterschap zijn ingedeeld in dijkvakken. Aan ieder dijkvak zijn
minimaal negen dijkwachten gekoppeld, zodat een dijkvak 24 uur per dag gecontroleerd kan worden als
het nodig is. Als intensief toezicht niet nodig is, worden de dijken gecontroleerd door de dijkbeheerders
van Drents Overijsselse Delta.

Gerelateerde artikelen

Back to top button