KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Waterschap heeft oog voor natuur en biodiversiteit

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) besteedt de komende twee jaar het maaien van dijken uit aan aannemer Van der Weerd uit Grafhorst. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject kwam deze aannemer als beste uit de bus. Belangrijke voorwaarde van het waterschap is om bij het maaien van de dijken oog te hebben voor natuur en biodiversiteit.

“Met deze aanbesteding pakken we als waterschap ook de kans om nog meer invulling te geven aan natuur en biodiversiteit bij onze maaiwerkzaamheden. Zo ligt vast dat we gedifferentieerd maaien. Dit betekent dat we delen van de grasmat onaangeroerd laten om ze een volgende maaironde pas te maaien. Op die manier hebben insecten voldoende eten in de buurt. Als we dijken helemaal in één keer maaien, wordt de afstand voor bepaalde insecten te groot om nog voedsel te kunnen vinden”, vertelt bestuurder Breun Breunissen.

Daarnaast zet WDODelta de aandacht voor het duurzaam maaien voort. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuze van brandstof en het gebruik van materieel.

Gerelateerde artikelen

Back to top button