Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleRegio

Waterschap: ‘Aanvoeren van water blijft nodig’

Zwolle – Momenteel kan Waterschap Drents Overijsselse Delta vanuit de IJssel en het IJsselmeer ruim voldoende aanvoer water aanvoeren. Afgelopen week hebben plaatselijk hoosbuien plaatsgevonden, maar gemiddeld viel er slechts ongeveer vijf tot tien millimeter neerslag in ons beheersgebied. Op korte termijn blijft de situatie beheersbaar.

Beregenen met water uit de sloot

Vorige week deed het waterschap een oproep aan beregenaars, die water halen uit de sloot, zich te melden. WDODelta ziet dat beregenaars hier gehoor aan geven. Bijvoorbeeld in het gebied Westhuizingerveld is aanvoer van water mogelijk, maar niet onbeperkt. Een voorwaarde om te beregenen is dat er nog water stroomt over de laatste stuw. Het beregenen kan niet door alle beregenaars tegelijk worden gedaan en daarom is het van belang dat het moment van beregenen met het waterschap wordt afgestemd. Zolang er voldoende water is, hoeft het waterschap geen beregeningsverbod uit oppervlaktewater in te stellen.

Grondwaterstanden blijven laag

De neerslaghoeveelheden van de afgelopen week zijn niet genoeg om de grondwatersituatie structureel te verbeteren. Ook aankomende week wordt er neerslag voorspeld, maar dit zijn naar verwachting beperkte neerslaghoeveelheden. In delen van het gebied zijn de grondwaterstanden erg laag, namelijk in de hogere delen Drenthe en rondom Sallandse heuvelrug.

Met name langs de IJssel zijn de grondwaterstanden wel iets gunstiger dan vorig jaar. Hier heeft de neerslag geleid tot een verbetering in de grondwaterstanden.

Aangepast peilbeheer boezem Noordwest Overijssel

Vanwege de droogte in het natuurgebied Wieden en Weerribben zet WDODelta de proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel door tot uiterlijk oktober. Als het te droog is, laat WDODelta extra water in uit het Vollenhovermeer.

Verwachting

Komende week is er vrijwel iedere dag kans op wat regen of een enkele bui. Hierna is een grotere kans op een droog weertype. Daarom blijft WDODelta de droogtesituatie goed volgen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button