KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Waterbedrijf Vitens tekent mee op biodiversiteit

Zwolle – Minister van der Wal heeft op 16 december het manifest ‘Een natuurpositief Nederland als lonkend perspectief’ in ontvangst genomen. Biodiversiteit is verbonden met alles wat ons in leven houdt en is van onschatbare waarde voor onze economie, onze maatschappij en toekomstige generaties.

Hiervoor is verandering op verschillende niveaus nodig. Dit vraagt om regie en een langetermijnvisie. Met coherent en consistent overheidsbeleid, kan het bedrijfsleven, waaronder Vitens, natuurpositieve transities in gang zetten.

Internationale ambities

Van 7 t/m 19 december 2022 was het internationale UN Biodiversity congres in Montrael. Minister van der Wal was er namens Nederland aanwezig. Met het manifest willen de 9 bedrijven (Vitens, a.s.r., ASN Bank, Ballast Nedam, Arcadis, Herenboeren, Hutten, Nederlandse Waterschapsbank, Eosta, Koppert Nederland) en MVO Nederland, de overheid inspireren en laten zien wat er nodig is om de biodiversiteit voor de lange termijn te borgen, maar ook welke rol ze daar zelf in pakken.

Belang van biodiversiteit

Biodiversiteit – de hoeveelheid verschillende planten en dieren die horen bij het landschap – is heel belangrijk. Want al die verschillende planten en dieren houden de natuur in balans.

Maar de biodiversiteit in Nederland gaat hard achteruit. Dat gaat ten koste van de gezondheid van de natuur en de kwaliteit van onze grondwaterbronnen.

Wij richten onze waterwingebieden in als natuur en daar kiezen we heel bewust voor. Natuur is een goede bescherming voor een schone en gezonde bodem. En die bodem zorgt voor de eerste zuivering van het water. Daardoor hoeven we minder extra stappen te zetten voordat het grondwater als betrouwbaar drinkwater uit de kraan komt. We noemen de bodem van onze natuurgebieden ook wel ‘Filter Nul’; het beste en enige onvervangbare filter.

Vitens tekent voor natuurbehoud en natuurontwikkeling

Daarom tekent Vitens mee. Hoe schoner de bodem, hoe schoner het grondwater en hoe minder je hoeft te filteren. Vitens neemt haar eigen verantwoordelijkheid.

Als ze bouwt is natuur-inclusief het uitgangspunt, waarbij haar productielocaties opgaan in de omgeving en ze ruimte maakt voor groen. Daarnaast pleit ze voor een andere inrichting van het watersysteem. Met het concept Panorama Waterland zoekt Vitens naar mogelijkheden om water zo lang mogelijk vast te houden en te infiltreren. Dat is een nieuwe benadering en vraagt om een compleet andere ruimtelijke inrichting. Jarenlang was ze gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Maar de verandering van het klimaat dwingt haar tot anders nadenken over water. En investeert ze in het verminderen van het drinkwatergebruik door publiekscampagnes en een pleidooi voor watervriendelijke woonwijken.

Maar Vitens kan het niet alleen en vraagt de overheid met een duidelijke lange termijnvisie te komen. Alleen dan kan het bedrijfsleven haar rol pakken in de uitrol en de samenwerking met andere partners goed vormgeven.

Bron
vitens

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren