Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Begroting 2019: Wat voegt dat eigenlijk toe?

Gemeenteraad behandelt de begroting 2019

Zwolle – “Het gaat goed met Zwolle.” Dat is de eerste zin in de door het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden Begroting 2019. En daar zijn de meeste fracties het wel mee eens. Tijdens de morgensessie kregen de fracties de gelegenheid om hun eerste reactie op het collegestuk te geven. Dat doen ze door een korte beschouwing te houden en eventuele moties aan te kondigen. Natuurlijk worden ze daarbij onderbroken door de andere partijen. De meest gehoorde vraag van de andere partijen daarbij was: Wat voegt deze motie eigenlijk toe aan het al gevoerde beleid?

Die vraag lijkt te onderstrepen dat het goed gaat in Zwolle. De ingediende moties zijn voornamelijk moties waarin het beleid wordt bijgeschaafd op de door hen gewenste punten. Het meest ver daarbij ging de SP, die heeft een tegenbegroting ingediend met heel andere accenten dan door het College worden aangegeven (zie SP Zwolle komt met tegenbegroting ).

Instabiel huishoudboekje

De grootste tegenstellingen lijken niet te liggen in de gemaakte keuzes maar vooral in de accenten daarin. Veel zorg spraken de meeste partijen uit over de instabiliteit van het huishoudboekje. Door onder andere maatregelen uit het kabinet blijkt het erg moeilijk om een goed inzicht te krijgen in de beschikbare middelen. Het College kiest er in de begroting voor om een aantal reservepotjes aan te spreken om de ontstane gaten in bijvoorbeeld de WMO op te vullen. Het uitgangspunt is daarbij dat de begroting rond 2022 – dus aan het eind van deze collegeperiode – weer structureel sluitend is.

Tweede termijn

Na de lunch reageert het College in de zogenaamde eerste termijn op de betogen en ingediende moties. Daarna mogen de partijen in de tweede termijn nog een laatste reactie geven. Rond 17.00 uur zal er dan gestemd worden over de moties, waarna de vergadering om 18.00 uur wordt afgesloten.

De hele vergadering is openbaar en te volgen vanaf de Publieke Tribune in het Stadshuis of via de livestream op wwww.zwolle.nl of hierboven.

Lees hier de Algemene Beschouwingen terug per fractie

Lees later meer over de begrotingsvergadering.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button