Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Wat gaat er gebeuren in drie deelgebieden aan de zuidkant van het station?

Zwolle – Maandagavond 24 januari 2022 was de Gemeenteraad van Zwolle wederom bijeen in debat. Zij sprak over de nota van uitgangspunten voor drie deelgebieden in de Spoorzone. De nota is opgesteld door de NS, en betreft District-Z, Werkplaatsen en Lurelui-Oost.

Het district moet een plek gaan bieden voor maakindustrie, creatieve ondernemers, culturele voorzieningen
(o.a. Fundatie) en onderwijs (o.a. Cibap en ArtEZ) en bijbehorende (horeca) voorzieningen. Het moet een groene inrichting worden van het gebied met maximale inzet op klimaatadaptatie, ecologie en een gezonde leefomgeving. Ook wil men er een autoluw gebied van maken met het STOMP principe. Wonen en werken worden gemengd, ook met andere functies en er komen 1.200 tot 1.500 woningen voor verschillende doelgroepen. Station Zwolle moet het groenste station van Nederland worden.

Goed en ambitieus plan

Alle partijen prijzen de plannen en de verantwoordelijke wethouder, Ed Anker, prijst de NS, die de grond op deze plek bezit en zich gecommitteerd heeft aan een goed en ambitieus plan. Er zijn echter ook zorgen. Zo vraagt de PvdA zich af hoe hard de plannen zijn wanneer er iets tegen zit en of de openbare ruimte niet een te grote kostenpost wordt wanneer er veel groen in de wijk komt. De wethouder zegt daarop dat het groenbedrijf meedenkt met de plannen. Hij vindt het merkwaardig om al bij voorbaat te denken dat er iets mis zou kunnen gaan.

D66 wil vooral aandacht voor bi-elektrisch laden. Dat betekent dat elektrische auto’s ook stroom kunnen terugleveren aan het net. Volgens de wethouder staat deze techniek nog in de kinderschoenen, maar houdt men er wel rekening mee.

GroenLinks pleit voor een integraal ecologisch plan in het gebied. Bijvoorbeeld om grote bomen al in het begin de ruimte te geven om te groeien, en voor een ecopassage voor vissen, egels en otters bijvoorbeeld. Zij wil intitiatieven die ‘buiten de doos’ denken, zoals het Kattegat.

Kwaliteitsborging

De ChristenUnie ziet dat er in het beleid van stadsontwikkeling altijd erg veel veranderd, en wil voorkomen dat er afbreuk moet worden gedaan aan de plannen. Volgens de wethouder valt dit wel mee en is de kwaliteit in de plannen geborgd. Ook omdat veel van de grond van de NS is en die het plan tot aan het eind in zijn geheel wil uitvoeren. Het gebeurt goed of het gebeurt niet, is de uitspraak die hierbij hoort.

De VVD ziet da sommige onderdelen niet meer in het plan staan, zoals de mobiliteitshub. Dat komt omdat dat stuk terrein van de NS is en dat staat in hun plannen. Er is een grote behoefte aan appartementen voor senioren in verband met de doorstroming van woningen die geschikt zijn voor gezinnen. Volgens de wethouder komen er allerlei verschillende woningen.

Swollwacht memoreert dat er veel verdichting komt in het gebied en dat dat vraagt om een balanceeract van de ontwikkelaars. De sanering van eventuele bodemverontreiniging kan ook een probleem worden. Dat is volgens wethouder Anker echter goed onder controle. Er wordt in ieder geval naar gekeken.

Wooncrisis

De SP is nog niet helemaal blij met de manier waarop de wooncrisis in deze plannen wordt aangepakt. Er zouden meer goedkope en middeldure woningen in de plannen moeten komen. Dat de wethouder het hier niet mee eens is moge bekend zijn. Het Engelenpad wordt volgens hen telkens de plannen in gerommeld, en daar zou eigenlijk een integraal debat over moeten komen. Dat zegt de wethouder toe.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad op maandagavonden vanaf 19.30 uur. Dit is ook later terug te zien. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button