BouwKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

VVD Zwolle stelt vragen bij duurzaamheidsambities nieuwbouwwoningen

Zwolle – De VVD in Zwolle wil dat het college eisen voor duurzaamheid die bovenop de wettelijke eisen komen, laten schrappen. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van hen door wethouder Dorrit de Jong.

Volgens de wethouder zijn er inderdaad zorgen over het realiseren van betaalbare woningen. Dit is toegelicht in de woonbrief 2022. Het streven is om een thuis te bieden voor iedereen en voldoende nieuwe woningen te bouwen. Daarom doet de gemeente op dit moment een inventarisatie naar belemmerende factoren in de woningbouwproductie om een aanpak woningbouw tot 2030 te vormen.

Gevolgen lokale duurzaamheidsambities

De minimaal technische eisen waaraan de nieuwbouw moet voldoen staan in het Bouwbesluit. In juli 2017 heeft de raad het ambitiedocument ‘Zwolle geeft je energie’ vastgesteld waarin bepaald is dat Zwolle uiterlijk in 2050 energieneutraal wil zijn. In de Omgevingsvisie (vastgesteld door de raad op 13-09-2021) is vastgelegd dat nieuwbouwontwikkelingen en herontwikkelingen minimaal energieneutraal zijn en bij voorkeur ‘Nul op de Meter’ op gebiedsniveau.

Deze lokale ambities leiden tot extra eisen, en daarmee extra investeringen in de bouw van woningen. Deze lokale ambities leiden eveneens tot lagere energielasten en dragen bij aan duurzame woon-en leefomgevingen.

De m2 prijs van nieuwbouwwoningen ligt gemiddeld hoger dan bestaande woningen. Dit heeft meerdere oorzaken waaronder hoge stichtingskosten van nieuwbouwwoningen. De aanschafprijs van een nieuwbouwwoning is daarmee in de regel hoger dan de aanschafprijs van een bestaande woning. De woonlasten gedurende de bewoning zijn daarentegen niet per se hoger doordat nieuwbouwhuizen over het algemeen beter geïsoleerd waardoor de energielasten lager zijn.

Aanvullende duurzaamheidseisen

De gemeente kan stadsbreed in algemene zin niet aangeven wat de aanvullende duurzaamheidseisen zijn. Speciaal voor elk gebied geeft men hier invulling aan vanuit de omstandigheden van het gebied en de mogelijkheden erbinnen. Daarvoor wordt het BECK ambitieweb ontwikkeld dat nu in een testfase zit. Dit is een instrument om in elke gebiedsontwikkeling gezamenlijk met de partners de ambities op het gebied van Biodiversiteit, Energie, Circulariteit en Klimaat in volledigheid te vertalen naar eisen/wensen. Daarbij wordt per onderdeel aangegeven wat de minimaal wettelijke eisen zijn (niveau 1) en wat aanvullende ambities zijn (niveau 2 ‘haalbaar’ en niveau 3 ‘ambitieus’) zodat de gemeente daar gebiedsspecifiek afwegingen in kan maken.

Onderzocht wordt welke aanvullende eisen tot extra kosten leiden. Van daaruit volgen aanbevelingen die
basis vormen voor de aanpak woningbouw tot 2030. In de analyse van het college komt naar voren dat het niet behalen van de minimale doelstellingen van het te bouwen aantal woningen meerdere redenen kent. Ze vormt  haar aanpak dan ook op maatregelen en interventies die de grootste bijdrage leveren aan de voortgang in de
woningbouw.

De inventarisaties van het onderzoek deelt men dan vervolgens met het Zwols Concilium.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button