Nieuws uit ZwolleOpinie

VVD: Uitgeprocedeerd terug naar land van herkomst, niet in uitzichtloze opvang

Voor de VVD Zwolle wordt met het BBB-akkoord aan twee belangrijke voorwaarden voldaan: er wordt gewerkt aan een grotere terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van herkomst en er komt geen uitzichtloze opvang voor hen die niet meewerken aan terugkeer. De Tweede Kamer debatteerde 30 april over het Bed-Bad-Brood (BBB)-akkoord. Hieruit bleek dat het kabinet welwillend is met gemeenten om de tafel te gaan om meer duidelijkheid te bieden in de uitwerking van dit akkoord en de positie van gemeenten als het gaat om een BBB-voorziening.
De VVD Zwolle is het eens met het BBB-akkoord dat is gesloten, maar ziet ook dat het gevolg voor gemeenten nog niet concreet genoeg is. Daarom heeft de partij vorige week samen met de andere Zwolse politieke partijen een brief aan het college gestuurd die oproept om meer duidelijkheid van het Rijk te krijgen. De open houding van het kabinet in het debat van afgelopen donderdag geeft de VVD vertrouwen dat die helderheid er komt.

Wat staat in het akkoord

Het BBB-akkoord houdt in dat de vijf grote steden voor korte tijd nog BBB-opvang kunnen verlenen om een overgangsperiode te creëren voor de vreemdelingen die terug moeten keren. Zwolle hoort daar niet bij. Wat de VVD betreft hoeft de gemeente Zwolle daarom ook geen opvang meer te ondersteunen voor asielzoekers die door de rechter terug zijn gestuurd.
In het BBB-akkoord staat namelijk dat gemeenten die dit wel doen, een korting krijgen op de geldstromen vanuit het Rijk. Die sanctionering ligt nog steeds op tafel als gemeenten niet slagen om tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het akkoord, liet premier Rutte gisteren in het debat merken. De brief die met de andere partijen aan het college is gestuurd, vraagt onder andere hoe zwaar die kortingen zijn. Met de grote financiële opgave waar Zwolle nog voor staat, met name in het sociale domein, is het voor de VVD oneerlijk om de situatie van de mensen die voor hun zorg afhankelijk zijn van een gemeentelijk sociale voorziening, in gevaar te brengen voor illegale opvang.

Om wie gaat het

Er is hier geen toekomst voor mensen die door de rechter zijn afgewezen: geen scholing, geen werk, geen huis, etc. Het gaat hierbij nadrukkelijk om mensen waarover de rechter heeft geoordeeld dat ze terug kunnen naar hun land van herkomst. De mensen in de oude BBB-opvang zijn vreemdelingen die aan deze uitspraak van de rechter niet willen meewerken. De VVD is van mening dat we als gemeente geen rol moeten gaan oppakken om mensen te ondersteunen die niet meewerken aan hun vertrek. Het nieuwe BBB-akkoord voorziet hier al in.

En wat voor mensen die niet terug kunnen

In dit geval gaat het om vluchtelingen die door de rechter al een verblijfsvergunning hebben gekregen. Voor de mensen die wel terug willen, maar door nieuwe omstandigheden niet terug kunnen is er al een procedure die goed werkt, het zogenaamde buitenschuldcriterium. De mensen om wie het gaat in de nieuwe BBB-opvang, willen niet terug, maar hebben ook geen (financiële) toekomst in ons land.
Voor deze vreemdelingen wordt er nu een kortdurende opvangvoorziening geregeld. Wat de VVD betreft kan dat in de vijf grote steden. Zwolle hoeft daarom geen rol te spelen in de opvang voor vreemdelingen die van de rechter terug moeten naar het land van herkomst. De VVD acht het als zeer humaan om mensen die anders uitzichtloos in Nederland oud moeten worden een kans te bieden op terugkeer naar land van herkomst.

Niemand mag op straat komen

Dat in die tussenperiode na afwijzing van de rechter en terugkeer naar het eigen land mensen niet op straat hoeven te slapen, staat buiten kijf. Het huidige BBB-akkoord voldoet aan die voorwaarde door in de grote 5 gemeenten opvang te regelen. De VVD in Zwolle heeft alle vertrouwen in die opvangmogelijkheden. De komende weken zal blijken in hoeverre het huidige akkoord ongewijzigd blijft, of dat er nog toevoegingen op komen.

vvd geen bbb

Gerelateerde artikelen

Back to top button