112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpagina

VVD en D66 willen proef legalisatie wietteelt in Zwolle

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een plan gelanceerd over de regulering van de hennepindustrie. Naar aanleiding daarvan vraagt D66 Zwolle samen met de VVD Zwolle of het college van plan is actief mee te doen met een proef.

De conclusie van de VNG commissie is dat het failliet van het gedoogsysteem is ingetreden. Burgemeester Henk Jan Meijer zegt in een artikel in de Stentor van 1 december dat ‘we nu geen vat hebben op de toevoer naar coffeeshops en dat leidt tot allerlei onwenselijke zaken. Die raken de gezondheid van mensen, komen de veiligheid niet ten goede en werkt criminaliteit in de hand.’ Lokale/regionale experimenteren met gereguleerde teelt en gedoogde wietplantages kunnen bijdragen aan een oplossing. In 2013 ondertekende Zwolle samen met Zutphen en Deventer daartoe tevens het manifest Joint Regulation.

  • Beide partijen delen de mening van de burgemeester. ‘Het huidige gedoogbeleid is dubbel en ondoorzichtig. Aan de voordeur mogen coffeeshops softdrugs verkopen, terwijl aan de achterdeur ze niets mogen aanvoeren. Om vat op de zaak te krijgen en kansen om het gedoogbeleid uit te breiden aan te pakken, heeft de gemeenteraad van Zwolle al in 2013 een motie aangenomen die het college oproept om bij het kabinet te pleiten voor het bieden van de vrijheid aan gemeenten om wietteelt te reguleren of anders zelf als kabinet stappen te ondernemen;
  • bij de gemeenten die zelf al onderzoek doen naar mogelijkheden hiervoor te informeren of de uitkomsten ook in Zwolle eventueel toepasbaar zijn.

Nu vragen D66 en VVD het college of zij bereid zijn om Zwolle als stad of als regio actief aan te melden bij de VNG voor een experiment met vormen van gelegaliseerde teelt. Ook vragen ze of het college kans ziet om samen met andere gemeenten in de regio op te trekken ten aanzien van de aanpak van achterdeurcriminaliteit bij coffeeshops, zodat de politie in onze regio zich bezig kan houden met andere zaken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button