KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

VSO Kentalis Thorbecke start schooljaar onder nieuwe naam: Kentalis College Zwolle

Zwolle – VSO Kentalis Thorbecke in Zwolle is dit schooljaar begonnen onder een nieuwe naam: Kentalis College Zwolle. Op Kentalis College Zwolle zitten leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben en/of die slechthorend zijn. Bijzonder is dat de school is gevestigd in een reguliere school: Thorbecke Scholengemeenschap. De leerlingen krijgen zo het voortgezet speciaal onderwijs dat ze nodig hebben en volgen daarnaast ook lessen met leerlingen van Thorbecke. Dit geeft de leerling de kans om meer leeftijdsgenoten te ontmoeten en ook kennis te maken met het regulier onderwijs.

De combinatie

Kentalis College Zwolle biedt vmbo en praktijkonderwijs. Er is op deze school veel aandacht voor taal en communicatie. Als je slechthorend bent of een taalontwikkelingsstoornis hebt, kun je hier namelijk meer moeite mee hebben. De leerling volgt theorievakken, zoals Nederlands en rekenen, in een vaste klas, met een vaste docent die alles weet van slechthorendheid en TOS. De leerlingen volgen praktijkvakken samen met leerlingen van Thorbecke Scholengemeenschap. Voor veel leerlingen is deze school-in-school een ideale combinatie. Door deze samenwerking wordt een overstap van speciaal naar regulier
onderwijs gemakkelijker.

Overstap

Als een leerling eenmaal de overstap naar Thorbecke maakt en nog ondersteuning van Kentalis nodig heeft, dan kunnen ambulant begeleiders van Kentalis de leerling en de docenten op school ondersteunen met de hulpvragen. Deze vorm van samenwerking wordt ook wel een mediumsetting genoemd.

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.

Gerelateerde artikelen

Back to top button