Nieuws uit ZwolleVoetbalVoorpaginaZorg & Welzijn

Vrijwillig kerstpakketten maken voor sociale minima in Zwolle

Kerstpakkettenactie schroeft ambitie op van 1500 naar 1750 feestdozen

Sociale minima in Zwolle krijgen nooit een kerstpakket. Daarom is er een grote vrijwilligersactie op touw gezet om dit jaar ruim 1750 kerstpakketten voor hen te maken. Deze zijn onder anderen voor de Voedselbank Zwolle en daklozenopvang Stichting Vrienden van de Herberg.

De Kerstpakkettenactie wordt aanbevolen door voetbalclub PEC Zwolle, Ambassadeur van de Voedselbanken René Froger, het college van B&W en alle gemeenteraadsfracties in Zwolle. Zie voor de aanbevelingen: www.kerstzwolle.nl.

“De kracht van de Kerstpakkettenactie is dat iedereen in Zwolle kan en mag meedoen. Dat is de insteek van dit stadsproject”, vertelt Jan de Beer. Hij is 1 van de coördinatoren van het vrijwilligersproject.

De Beer vervolgt: “Wij willen de verbindende factor zijn in de strijd tegen sociale en materiële armoede. Niet-gelovig of gelovig, allochtoon of autochtoon, arm of rijk, werkloos of werkzaam: de Kerstpakkettenactie gaat over grenzen heen en brengt mensen samen.

Wij bundelen onze krachten om zoveel mogelijk gezonde feestdozen te maken. Zo willen we laten zien dat we zorg en liefde tonen voor sociale minima. Dat er aan hen gedacht wordt en dat in Zwolle elke inwoner telt.”

Omdat Zwolle liefde met elkaar wil delen

Een 6-koppig team van de Koningskerk neemt het voortouw bij de organisatie van de Kerstpakkettenactie. Hoewel de Koningskerk het voortouw neemt, is het een actie voor en door alle Zwollenaren. Daarbij wordt het team ondersteund door maar liefst 600 vrijwilligers. Zij zijn Zwollenaren van binnen en buiten de Koningskerk.

Zwollenaren die 2 uur van hun tijd willen vrijmaken om hun handen te laten wapperen voor de actie, zijn meer dan welkom. Via een online inschrijfformulier op www.kerstzwolle.nl kunnen zij zich digitaal inschrijven voor een klus. Snel en makkelijk.

De opbrengst van de Kerstpakkettenactie van vorig jaar was overweldigend. Er werden maar liefst 1.100 kerstpakketten binnen 1,5 uur ingepakt. Duizenden Zwollenaren hebben toen 28.227 producten verzameld en er is voor 10.927,27 euro gedoneerd.

Dit jaar wordt het aantal te maken kerstpakketten opgeschroefd naar ruim 1500 stuks. Dit vanwege een stijging van de aanvragen voor een kerstpakket.

Doneer 1 Zwolse euro

Huishoudens in Zwolle wordt gevraagd om 1 Zwolse euro te geven. U kunt een fiscaal aftrekbare gift doneren via IBAN-rekeningnummer NL59 RABO 0387 3949 74. De rekening is ten name van ‘Gereformeerde kerk Zwolle-Zuid’. Vergeet niet bij de omschrijving ‘Kerstpakkettenactie’ te vermelden.

De Beer: “Als iedereen een klein beetje geeft, behalen wij grote resultaten. Zo maken wij samen het verschil in onze stad.”

De giften worden voor de volle 100% besteed aan het kopen van voedsel en producten. De organisatie van de actie houdt echt de 0-lijn aan: al het geld dat binnenkomt, gaat naar het goede doel. Elke vrijwilliger zet gratis haar of zijn talenten in.

Elvado Fotografie
Elvado Fotografie
Back to top button