KabelkrantNieuws uit ZwolleOnderwijsOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Voorzitter MBO Raad bezoekt Zone.college in Zwolle

Voorzitter van de MBO Raad, Adnan Tekin, bracht vandaag een bezoek aan Zone.college in
Zwolle. Tijdens het werkbezoek was er aandacht voor de volgende drie thema’s: het
bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt en het verbeteren van kwaliteit, onderzoek en innovatie. Hierover voerde de heer
Tekin gesprekken met studenten, docenten en bestuurders.

De voorzitter van de MBO Raad werd verwelkomd door Karin Pullen, voorzitter van het College van
Bestuur van Zone.college. Karin Pullen: “Fantastisch om de heer Tekin vandaag te ontvangen. Graag
laten we de kracht van ons groene onderwijs zien. Tijdens het werkbezoek ging Adnan Tekin in
gesprek met onze studenten en docenten. We kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende
dag!”

Samen kleuren we de toekomst groen

Het overkoepelende thema van het programma was ‘Samen kleuren we de toekomst groen’. Er is
steeds meer aandacht voor gezond leven, voldoende en veilig voedsel, natuurinclusieve landbouw,
duurzaamheid, natuur en een groene leefomgeving. Dat vraagt om goed opgeleide mensen en nieuwe
kennis. Het goede nieuws is dat het groene onderwijs momenteel een grote aantrekkingskracht heeft
op leerlingen en studenten.

Rondleiding

Na de introductie met het groene onderwijs van Zone.college kreeg de heer Tekin een rondleiding
door de school. Zo nam hij onder andere een kijkje bij de dierverblijven Hier hij sprak met studenten
en docenten van de mbo-opleiding Wildlife over de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.
In de kas van de mbo-opleiding Teelt & technologie kwam het thema: verbeteren van kwaliteit,
onderzoek en innovatie aan bod. En met de studenten en docenten van de Entree opleiding Assistent
plant, dier of groene omgeving sprak hij over het bevorderen van kansengelijkheid.

Maatschappelijke thema’s verwerkt in het onderwijs

Adnan Tekin was niet alleen geïnteresseerd in hoe het groene onderwijs wordt vormgegeven, maar
ook in de manier waarop Zone.college actuele maatschappelijke thema’s in de lesstof verwerkt. Zo is
duurzaamheid bij de mbo-opleiding Veehouderij een belangrijk onderwerp. Tijdens de opleiding is er
aandacht voor ‘toekomstgerichte landbouw’ waarbij de sector voor uitdagingen staat zoals
klimaatverandering, biodiversiteit, bodem-, lucht- en waterkwaliteit & waterbeheer. De studenten
verdiepen zich in kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, biologische en precisielandbouw.
“Door de studenten tijdens de opleiding kennis te laten maken met deze verschillende opties kunnen
ze in de toekomst bewustere keuzes maken”, aldus Onderwijskundig Adviseur, Wendy de Bruin.

Opleiding Geo, data & design

Het thema: ‘aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt’ kwam ook naar voren bij het verhaal van
docent Geo, data & design, Wouter Felix. Hij vertelde enthousiast over deze nieuwe opleiding. De
opleiding ontstond door de vraag uit het bedrijfsleven. Er is veel behoefte aan mensen met deze
specifieke kennis en kunde. Adnan Tekin luisterde aandachtig en stelde vragen, zo was hij onderandere benieuwd naar de samenwerking met andere onderwijsinstellingen en de manier waarop de
opleiding samen met het bedrijfsleven wordt vormgegeven.

Green Mobile Education Centre (GMEC)

Aan het einde van het bezoek bezocht Adnan Tekin het rijdende leslokaal GMEC van Zone.college.
“De GMEC past naadloos bij het speerpunt ‘praktijkrijk onderwijs’ van Zone.college, en de
leermiddelen in dit rijdende ‘education centre’ zijn echt vernieuwend. Behalve simulatoren en Virtual
Reality beschikt de GMEC ook over Augmented Reality. We zijn de eerste onderwijsinstelling die
hierin 3D-lesmateriaal aanbiedt” aldus projectleider Erik te Bokkel. De trailer is voorzien van
zonnepanelen en een dakterras met sedumbegroeiing. Omdat de ontwikkelingen in onderwijs en
techniek elkaar in hoog tempo opvolgen, kan alles in de GMEC eenvoudig worden uitgebreid en
vernieuwd. Zichtbaar onder de indruk van de GMEC en met een goed beeld van het onderwijs van
Zone.college verliet de Voorzitter van de MBO Raad de school.

Gerelateerde artikelen

Back to top button