KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Vooruitblik gemeenteraadsvergaderingen 22 maart

Zwolle – Maandagavond 22 maart zijn er weer twee debatrondes in de gemeenteraad. De raadsleden buigen zich over  de ontwikkelingen in de Zwartewaterzone, de Tour de Zwolle, en extra ondersteuning van jongeren.

De vergaderingen zijn opgedeeld in twee sessies. In de eerste gaat men in op antwoorden die het college geeft op artikel 45 vragen van de PvdA (schriftelijke vragen) over de ontwikkelingen in de Zwartewaterzone. Met deze debatronde willen de fracties helder krijgen hoe de verschillende fracties aankijken tegen het inrichten van participatie in dit specifieke project, als opmaat naar een bredere discussie rondom participatie wanneer de omgevingswet van kracht is.

Ook gaat het in deze sessie over het participatietraject Tour de Zwolle in samenhang met de Omgevingsvisie. Met deze debatronde willen de agenderende fracties (PvdA, D66, CDA en SP) het college voorzien van aanvullende input voordat de definitieve versie van de Omgevingsvisie ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

De tweede ronde gaat over extra ondersteuning voor jongeren in samenwerking met vo-scholen. Met de informatieronde wil de raad inzicht krijgen in de gezamenlijke aanpak van het project en daarnaast in eventuele kansen ter versterking van de aanpak door en voor alle betrokken partijen.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad op maandagavonden vanaf 19.30 uur. Hier zijn ze ook later te zien. Tevens zijn de agenda en de stukken hier te lezen. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button