EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Voorkom verjaring van schade door Lelystad Airport

Stuitingsbrief moet voor 1 april bij ministerie zijn

 

Zwolle – Het is opletten geboden voor de inwoners van Zwolle en omgeving die straks onder de laagvliegroute’s van Lelystad Airport komen te liggen. Dat zegt Hans Kempenaar van SATL-Lelystad. De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, zoals ze voluit heten, wijzen erop dat men nog maar een maand een verzoek tot schadevergoeding kan doen vanwege waardevermindering. Een probleem daarbij is dat je nog niet aan kunt tonen hoe hoog die schade dan is. Er wordt immers nog niet gevlogen vanaf Lelystad. Daarom heeft SATL nu een voorbeeld-brief opgesteld waarin je aan kunt geven de schade ’te stuiten’. Door zo’n stuitingsbrief kun je ook na de verjaringstermijn nog schade claimen. De brief moet – aangetekend – verstuurd worden vóór 1 april van dit jaar. 

De Stuitingsbrief kun je vinden op de site van SATL-Lelystad.

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: Schade door waardevermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, ongeschikt worden van een locatie enz) . In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Zwolse Gemeenteraad

De stuitingsbrief kwam maandagavond ook aan bod in de Zwolse gemeenteraad. De oppositie riep het college op om de brief actief te promoten onder de inwoners van Zwolle, zoals bijvoorbeeld de gemeente Heerde ook doet. Maar de coalitie ging daar niet in mee. Individuele partijen uit zowel de oppositie als de coalitie plaatsen vervolgens de brief wel op Twitter.

Verjaringstermijn

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker niet binnen 5 jaar aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je een mogelijke aanspraak op schade kwijtraken. Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen.

We gaan er niet vanuit. Maar als het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, dan kun je schade alléén claimen als je recht op aanspraak niet is verjaard. Doe je dit niet op tijd, dan kan je je aanspraak op schadevergoeding verliezen. Middels een zogenaande ‘Stuitingsbrief’ kun je je schadeclaim uitstellen tot het moment dat Lelystad Airport daadwereklijk open gaat. Je behoudt je recht op schadevergoeding middels een zogenaamde ‘stuitings-brief’. Hans Kempenaar, SATL-Lelystad

 

Ruim 125 miljoen schade

Iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van de activiteiten als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad. Dat zijn héél veel mensen, organisaties en bedrijven. In de buurt van Lelystad Airport en onder de aanvlieg- en laagvliegroutes. Uit de risico analyse van bureau ‘Langhout en Wiarda’ (expert bestuursschade en omgevingsrecht) blijkt dat er alleen al in Flevoland, Gelderland en Overijssel ruim 9.000 woningen zijn die in waarde zullen dalen. Die waardedaling van woningen kan, volgens het buro en SATL oplopen tot 10%, afhankelijk van de toename van het aantal decibels. Het totaal van de waardevermindering, ofwel schade, kan daardoor oplopen tot ruim 125 miljoen.

SATL: Better safe than sorry

DE samenwerkende actiegroepen zeggen dat je better ‘safe dan sorry’kunt zijn en adviseren de brief in te sturen  voordat het te laat is. “Met het insturen behoud je je alle rechten voor om indien je op enig moment in de komende 5 jaar schade ondervindt als gevolg van de activiteiten op en door Lelystad Airport je schadevergoeding kunt eisen,” aldus Kempenaar.

Gerelateerde artikelen

Back to top button