KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Voorgenomen parkeerregulering Indische Buurt

Zwolle – De gemeente Zwolle neemt zich voor om in de Indische Buurt het parkeren meer te reguleren. Dat blijkt uit een wethoudersmemo die wethouder Gerdien Rots stuurt nar de gemeenteraad van Zwolle.

De maatregelen zijn nodig omdat veel bewoners in de Indische Buurt overlast ervaren van parkeerders die naar de binnenstad willen. Er is sprake van een waterbed effect, waardoor inwoners niet meer bij hun eigen huis kunnen parkeren. Winkelbezoekers, werkverkeer en bewoners van omliggende buurten wijken uit naar het gratis parkeren in de Indische Buurt. De parkeerdruk vertaalt zich in onveilige situaties, belemmeringen in de toegankelijkheid en frustratie en conflicten veroorzaakt door te weinig parkeerruimte.

Onderzoek

In 2018 is er n.a.v. klachten een draagvlakmeting uitgevoerd in de Indische Buurt, volgens het bestaande beleid. Dit leidde tot veel onderlinge spanningen en gedoe. De respons was uiteindelijk te laag om tot invoering te komen. De problematiek bleef daarom bestaan en zo ook de klachten.

In 2019 en 2021 zijn er parkeerdrukmetingen uitgevoerd. Deze metingen laten, in met name de delen grenzend aan het centrumgebied, op alle tijden van de dag een hoge parkeerdruk zien. Ook in de ‘ buurt voor buurt’- onderzoeken scoort parkeeroverlast hoog in de Indische Buurt. Van de meest voorkomende buurtproblemen staat deze op 1 in 2020 en op 3 in 2022 in de Indische Buurt (de coronaperiode speelde daar mogelijkerwijs een belangrijke rol in, aangezien er daardoor in 2021 en begin 2022 veel minder bezoekers naar Zwolle kwamen). Ook wijkschouwen bevestigen dat er een probleem is.

Stadsbreed

De situatie wordt zonder maatregelen niet beter en zal waarschijnlijk alleen maar verergeren. De gemeente zet in op het autoluw maken van het centrumgebied waardoor de automobilist die niet wil betalen steeds meer de randen van het gebied op zoekt, zoals de Indische Buurt. Parkeerregulering in deze wijk past bij de ontwikkeling stadsbreed.

Een voorgenomen parkeerregulering brengt altijd wel beweging. Er zijn voor- en tegenstanders. Er is verdeeldheid omdat een deel (nog) geen belang heeft bij regulering en een deel wel. Ervaringen in Kamperpoort en Dieze-West laten zien dat na de eerste commotie er in die buurten parkeerregulering geaccepteerd is en dat de oplossing naar tevredenheid werkt.

Er is een communicatieproces gestart door de gemeente voor de betrokkenen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button