BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Vooraankondiging inspraak op raamwerk gebiedsvisie Harculo

Zwolle – De locatie Harculo kenmerkt zich sinds de sloop in 2019 is afgerond, door een grote groene vlakte. Het grote terrein wacht samen met de bewaard gebleven gebouwen op een nieuwe bestemming. Een bestemming waarbij de mix van functies voorop staat: recreatie/ontspanning, natuur, duurzame energie, wonen, horeca en kleinschalige bedrijvigheid. Een nieuwe, unieke bestemming die iets toevoegt aan Zwolle, waar toegang tot de IJssel mogelijk wordt en waar mensen graag zijn en verblijven. Kortom, Harculo een plek die energie geeft!

Natura2000 gebied tussen terrein IJsselcentrale en IJssel in Foto © RTV Focus Zwolle

Inbreng uit werksessies

Samen met de gemeente Zwolle werkt ENGIE aan een gebiedsvisie. Daarin wordt op hoofdlijnen beschreven hoe de nieuwe inrichting van de locatie kan gaan worden. Belangrijke inbreng daarvoor kwam uit de werksessies met bewoners en belangstellenden in januari 2019. Zij werden toen gevraagd mee te denken en te dromen over dit stukje Zwolle, waar deze weergave van is gemaak. Daarnaast heeft BOEi ideeën voor de herbestemming van de bestaande gebouwen (o.a. horeca / werken / recreatie). Ook willen we met u delen dat de Zwolse kunstenaar Ronald A. Westerhuis en ENGIE momenteel verkennen of Harculo plaats kan bieden aan zijn werkplaats en atelier.

Oude bijgebouwen en Tennet transformatorstation links Foto © RTV Focus Zwolle

Raamwerk klaar

Op dit moment ligt er een raamwerk voor de gebiedsvisie klaar. Het is een raamwerk en dat betekent dat nog niet alles klaar en uitgeschreven is, maar het geeft in grote lijnen een beeld van de gewenste ontwikkeling.

In oktober willen wij dit raamwerk graag ter reactie aan u voorleggen. In verband met COVID19 en de voorzorgsmaatregelen zullen wij dit online aanbieden. Wij zullen u tijdens digitale bijeenkomsten (webinar) informeren over het raamwerk en het proces. Dan zullen wij ook vragen beantwoorden en horen wij graag uw eerste reacties. Daarna vindt de verdere uitwerking van de gebiedsvisie plaats.

Webinars

Binnenkort ontvangen onze lezers van de nieuwsbrief een uitnodiging om zich aan te melden voor de webinars. Ook zullen wij dit kenbaar maken via de lokale media.

In onderstaande afbeelding is het proces geschetst voor de totstandkoming van de gebiedsvisie voor Harculo.

Nadat de gebiedsvisie is vastgesteld (volgens planning begin 2021) zullen de voorbereidingen plaatsvinden voor het stedenbouwkundig plan, gevolgd door de bestemmingsplan procedure. De omgeving zal ook in deze trajecten worden betrokken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button