EconomieKabelkrantNieuws uit ZwolleRegio

Voor demonstratie en testprojecten 11 miljoen subsidie beschikbaar

Mkb in Overijssel en Gelderland gesteund

Zwolle – Vanaf 1 maart 2022 kunnen bedrijven in Oost-Nederland een subsidie aanvragen. Het Europese subsidieprogramma EFRO Oost stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in innovatie-, demonstratie-en testprojecten.

Investeringen in het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. Daarnaast dragen innovaties bij aan oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd. Daarom steunt EFRO Oost bedrijven bij het uitvoeren van innovatieprojecten.

Subsidieaanvraag

Het minimumbedrag aan subsidie per aanvraag bedraagt € 350.000 en het maximumbedrag bedraagt € 1.000.000. De subsidie mag in totaal maximaal 40% van de projectkosten bedragen, voor het mkb is dit maximaal 50%. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal 1 mkb’er. Gedeputeerde van Hijum van de provincie Overijssel: “Ik roep het mkb op om gebruik te maken van deze subsidieregeling. Het is een subsidie die een bedrijf een stap verder kan helpen in het ontwikkelen van producten en diensten.”

Demonstratie en testprojecten

Bij deze subsidieopenstelling gaat het om het demonstreren en testen van nieuwe toepassingen. Denk aan activiteiten in proeftuinen die testmogelijkheden aanbieden. Living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd in een operationele omgeving. Het doel is om met deze projecten te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Gelders gedeputeerde Helga Witjes: “Deze nieuwe subsidiemogelijkheid is een mooie aanvulling voor ondernemers, die al verder zijn met het ontwikkelen van hun innovatie. Want hiermee kunnen zij ook subsidie aanvragen om hun nieuwe product te testen of te via concrete demonstraties in de markt te introduceren.”

Innovatieprojecten

Naast de openstelling voor demonstratie en testprojecten is het in 2023 ook nog mogelijk om tot 1 november 2023 subsidie aan te vragen voor innovatieprojecten. Bij deze projecten gaat het ook om marktgerichte innovatie maar dan in een vroegere fase van de productontwikkeling.

Ondernemers kunnen aanvragen voor deze nieuwe subsidie indienen vanaf 1 maart 2023, meer informatie via www.efro-oost.eu Test- en demonstratieprojecten maart 2023 (efro-oost.eu).

Gerelateerde artikelen

Back to top button