Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Volgende stap in versterken IJsseldijk Zwolle-Olst

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) weet welke verschillende mogelijkheden het de komende twee jaar gaat onderzoeken voor het versterken van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Deze keuzes zijn tot stand gekomen met inbreng van bewoners, experts, overheden en de zogeheten ‘Dijkdenkers’. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat welke manieren van dijkversterking het waterschap verder uitwerkt en hoe deze worden onderzocht en vergeleken. Eind 2019 beslist het waterschapsbestuur welke vorm of vormen van dijkversterking de voorkeur geniet.

Bestuurder Hans de Jong: “Dijken zijn voor Nederland een verzekeringspremie. Uniek is dat we de dijken in ons land continu inspecteren en bijhouden voor volgende generaties, dus ook deze dijk tussen Zwolle en Olst over een lengte van 29 kilometer.”

Veel informatie opgehaald

Tijdens vier inloopbijeenkomsten in Wijhe, Olst, Herxen en Zwolle besprak het waterschap de verschillende oplossingen voor het verbeteren van de dijk met de aanwezigen. Hier werden vragen beantwoord, opmerkingen geplaatst, wensen aangegeven en kwamen reacties binnen voor het vervolg van het project. Het conceptvoorstel kreeg positief advies van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep en het Omgevingsplatform (een klankbordgroep met vertegenwoordigers van belangenverenigingen langs de IJsseldijk, zoals Plaatselijke Belangen, natuurorganisaties en LTO).
“Kennis van de omgeving zit van oudsher in de genen van de waterschappen”, zegt De Jong. “Maar belangrijker: de bewoners en bezoekers van en langs de dijk, kennen het gebied misschien nog wel beter. Daarom nemen we hun input serieus. De dijk is immers onze gezamenlijke dijk.”

Dijkversterking biedt kansen

In het projectgebied van Zwolle tot en met Olst werken overheden en andere betrokken partijen nauw samen. Hierdoor wordt het gebied niet alleen veiliger, maar kunnen – daar waar mogelijk – ook andere wensen worden meegenomen. Bijvoorbeeld door het IJsselgebied nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken of natuur te ontwikkelen. “Zo creëren we niet alleen een sterke oer-Hollandse dijk, maar krijgt het gebied nog meer waarde voor de omgeving.”

 

Hoe kunt u reageren?

Het onderzoeksplan (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) ligt vanaf donderdag 8 maart ter inzage. Deze notitie staat op de projectwebsite van het waterschap: www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst. In uw reactie kunt u aangeven wat u in de MER onderzocht wilt hebben en of u vragen of opmerkingen heeft over de onderzoeksmethode. Reacties of opmerkingen kunnen tot donderdag 19 april worden aangegeven bij de heer Mulhof van de provincie Overijssel: m.mulhof@overijssel.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button