Nieuws uit ZwolleOpenbaar vervoerRegio

Vier offertes voor busvervoer in de regio IJssel-Vecht

Zwolle – De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben vier inschrijvingen ontvangen op de Europese aanbesteding voor het verzorgen van het busvervoer in de streek IJssel-Vecht. Dit gebied bestaat uit delen van alle drie de provincies (West-Overijssel, grote delen van Flevoland en de Veluwe in Gelderland). De vervoerbedrijven die een aanbod hebben gedaan zijn Arriva, Connexxion, EBS en Keolis.

Beoordeling

De komende periode worden de inschrijvingen beoordeeld op de in de aanbesteding gestelde eisen. Speciale aandacht in de aanbesteding gaat uit naar de verduurzaming van het busvervoer. Zo rijden de belangrijke buslijnen van de stadsdiensten in Apeldoorn, Lelystad en Zwolle meteen volledig zonder uitlaatgassen. Vanaf 2025 geldt dat voor alle nieuw aangeschafte bussen in het gebied IJssel-Vecht.

Naast de verduurzamingsambities laten de provinciebesturen met de gezamenlijke aanbesteding het busvervoer beter aansluiten op reizigersstromen in het gebied. Door de openbaar vervoer gebieden (concessies) groter te maken, verwachten de provincies een interessanter aanbod vanuit vervoerders. Hiermee kunnen reizigers zo snel mogelijk, veilig en betaalbaar door de drie provincies reizen. Provinciegrenzen zorgen daarbij niet voor obstakels.

Naar verwachting nemen de colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel eind september een besluit over de vervoerder die het busvervoer gaat uitvoeren vanaf december 2020, voor een periode van tien jaar.

Van zeven naar drie openbaar vervoer gebieden

Op dit moment zijn er zeven verschillende gebieden voor het openbaar vervoer in Oost-Nederland. Dit worden er drie. IJssel-Vecht is de eerste van de drie gezamenlijke concessies van de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland. De drie provincies zijn de aanbesteding van het busvervoer in de streek IJssel-Vecht in februari 2019 gestart. De vervoerbedrijven Connexxion (Flevoland en West-Overijssel), Syntus (Midden-Overijssel en Veluwe) en Arriva (Lelystad) verzorgen op dit moment het busvervoer in die delen van de drie provincies die straks één concessiegebied gaan vormen.

Geleidelijk invoeren

De concessie IJssel-Vecht komt gefaseerd tot stand. In december 2020 start het busvervoer in Midden Overijssel en de Veluwe. Twee deelgebieden stromen later in omdat die bestaande concessies later zijn afgerond: Lelystad in september 2021, Regio IJsselmond (een deelgebied in Flevoland en Overijssel) in december 2023.

In december 2022 rijden de nieuwe bussen in het gebied Rijn-Waal. In het gebied Berkel-Dinkel is dat vanaf december 2023.

Gerelateerde artikelen

Back to top button