Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Video – Zwolle heeft weer een College van B&W – SP Zwolle: “geen geld voor inwoners, wel voor zes wethouders”

Verslaggever: Martin van der Hooft

Zwolle – Maandagavond is er een einde gekomen aan de formatieperiode in Zwolle. Met de bespreking van het college-akkoord én de installatie van de nieuwe wethouders is het gemeentebestuur weer compleet. Dat bestaat sinds deze week uit 39 raadsleden, 6 wethouders én de burgemeester.

Die zesde wethouder was – zeker voor de oppositie – nog wel een heet hangijzer. Eén van de 18 moties – die gezien de tijd uiteindelijk niet in stemming werden gebracht – stelde zelfs voor om de nieuwe wethouders een ‘parttime baan’ te geven van 80%. Volgens Brammert Geerling van de SP is de boodschap aan Zwolle: “Er is geen geld voor inwoners, maar wel voor zes wethouders.”

Formateur Janco Cnossen verklaarde dat die zesde wethouder er zeker niet alleen was gekomen vanwege de getalsverhoudingen in de coalitie. “Die zesde wethouder,” zo verklaarde hij, ” heeft alles te maken met de grote uitdagingen waarvoor Zwolle in de komende periode staat.”

Weinig openheid bij formatie

De oppositie was ook zwaar teleurgesteld over de openheid in het formatieproces. Ondanks de van tevoren gedane toezeggingen over het betrekken van ‘heel’ Zwolle, voelden de oppositiepartijen zich al snel buitenspel gezet. Jan Nabers (CDA) typeerde het proces zelfs als een ‘gesloten oester’ en Sonja Pauw (D’66) sprak van een ‘gesloten doos’.

De coalitie heeft vier hoofdthema’s benoemd in het akkoord: Energie-transitie, Sociaal Domein, de sprong naar 140.000 inwoners en de Digitale Transitie. Natuurlijk verdedigden de 4 fractievoorzitters – Gerdien Rots (CU), Sylvana Rikkert (GroenLinks), Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) en Thom van Campen (VVD) – het akkoord voluit. Waarbij ze er op wezen dat het een akkoord op hoofdlijnen is.

Sociaal Domein


Interview met de nieuwe wethouder Financiën en WMO: Klaas Sloots van GroenLinks


De meeste pijn lijkt te liggen in het Sociaal Domein. Vlak voor de verkiezingen werd bekend dat Zwolle een enorm tekort heeft op dat vlak – 6 miljoen in 2017, oplopend naar 9 of 10 miljoen in de komende jaren. Onder andere Sylvana Rikkert van Groenlinks verzekerde de oppositie dat de Zwollenaren ook in de komende periode alle zorg krijgen die zij nodig hebben. Thom van Campen (VVD) voegde daar aan toe dat het het daarbij zeer belangrijk is dat de zorg ook betaald kan worden.

Ik wens het nieuwe college veel Lef, Leiderschap & Ruimte toe. Maar ik eis het ook van hen.

Youcef Ben Ali, fractievoorzitter PvdA

Youcef Ben Ali (PvdA) stelde in zijn betoog dat er juist in dit domein veel Leiderschap nodig zal zijn, daarmee refererend aan de titel van het akkoord ‘Lef, Leiderschap & Ruimte’. “Er mag – ook nu er een tekort is – niemand door het ijs zakken. De vraagkant moet overeind blijven,” aldus de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA.

 

Windmolens


Interview met de nieuwe wethouder Energietransitie en Cultuur: Monique Schuttenbeld van GroenLinks


Silvia Bruggenkamp van Swollwacht verklaarde in haar verdediging dat er dankzij hun inbreng bij de coalitie-onderhandelingen maar één windmolenlocatie komt in Zwolle. Waren zij er niet bij geweest dan zouden er zeker meer locaties zijn gekomen volgens de fractievoorzitter van de derde partij in Zwolle. De veranderende energie-situatie in Nederland dwong Swollwacht tot deze concessie. “Er is geen tijd meer om ontwikkelingen af te wachten, waardoor windmolens helemaal niet meer nodig zouden zijn,” aldus

Zonder onze inbreng in dit akkoord zouden er zeker meer locaties voor windmolens zijn bijgekomen.

Sylvia Bruggenkamp over het ‘breekpunt’ van Swollwacht.

Bruggenkamp. Jan Nabers van het CDA noemde het “gewoon kiezersbedrog”. Wat volgens hem overigens ook gold voor Groenlinks: “Die beloofde er immers 25 aan haar kiezers,” aldus Nabers. Brammert Geerling pleit er in dit dossier voor om – nu er toch een transitie nodig is – dat te doen via een gemeentelijk energiebedrijf.

Koopzondagen

De koopzondag was in de verkiezingstijd nog een hot item. De coalitie haalde echter een ’truc’ uit door geen besluit te nemen over het aantal koopzondagen maar een advies te vragen aan ondernemersvereniging City Centrum. Brammert Geerling (SP) stelde dat dit alleen gedaan was zodat de CU schone handen kon houden: “Ze kunnen straks immers gewoon tegen het advies stemmen en zo de achterban tevreden houden.” De verhoudingen binnen de coalitie en raad lijken er op te wijzen dat er straks sowieso meer koopzondagen zullen komen.

Benoeming wethouders

Na het debat over het akkoord, moesten de raadsleden stemmen over de benoeming van de zes wethouders. De SP had al aangegeven blanco te stemmen indien het voorstel om de wethouders voor 0.8 fte aan te stellen het niet zou halen. Dat zorgde er niet voor dat één van de wethouders door de raad werd weggestemd.

Daarmee heeft Zwolle weer een compleet bestuur van gemeenteraad én een College van Burgemeester en Wethouders.

Doordat William Dogger nu wethouder is, schuift Ron Klappe door naar de fractie van Swollwacht, die daarmee ook weer volledig is.

Coalitieakkoord Meer over ‘Portefeuilleverdeling wethouders’

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button