Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Video – Nieuwe identiteitscontrole met documentscanner en gezichtsvergelijking

Zwolle – Om identiteitsfraude en look-a-like misbruik te voorkomen en te bestrijden gaat de gemeente Zwolle haar drie digitale klantenzuilen uitbreiden met een documentscanner en gezichtsvergelijking. Op donderdag 5 juli 2018 wordt er een pilot gestart met één van deze klantenzuilen. Burgemeester Henk Jan Meijer zal het systeem als eerste in gebruik nemen door een aanvraag in te dienen voor een nieuw reisdocument. De opstelling wordt een aantal maanden uitvoerig getest en naar verwachting eind dit jaar in gebruik genomen.

Bredere inzet documentscanner en fotovergelijking

Al enige jaren maakt de gemeente, bij het migratieloket en bij de backoffice Burgerzaken, gebruik van een documentscanner en gezichtsvergelijking om zo identiteitsfraude tegen te gaan. De scanner is gekoppeld aan een database met echtheidskenmerken van identiteitsbewijzen uit verschillende landen.

Verbeterde dienstverlening

De documentscanner en de gezichtsvergelijking zullen breder worden ingezet. Naast de eerste inschrijving in Nederland zal het nieuwe systeem ook worden ingezet bij aanvragen van een identiteitsdocument. En bij aangiftes die leiden tot een wijziging of aanvulling in de basisregistratie personen. Het vaststellen van de juiste identiteit vormt de basis van het werk bij het klantcontactcentrum van de gemeente, en hoort volgens burgemeester Henk Jan Meijer bij een goede dienstverlening. ‘Ik vind het daarom van groot belang dat we gebruik maken van de laatste technieken die ons helpen bij het vaststellen van de identiteit. Een zorgvuldige controle van documenten zorgt er namelijk voor dat we identiteitsfraude en misbruik van de identiteit nog beter kunnen voorkomen.’

Identiteitscontrole sneller en veiliger

De hoeveelheid verschillende identiteitsbewijzen en de complexiteit van de echtheidskenmerken zorgen ervoor dat het handmatig controleren van documenten lastig is en tijd kost. Daarnaast zijn bepaalde echtheidskenmerken niet met het blote oog te controleren. Het is ook niet realistisch dat de baliemedewerker de echtsheidskenmerken (her)kent van de documenten uit verschillende landen. Tenslotte blijkt look-a-like fraude vaak moeilijk te onderkennen. Fraude met identiteitsbewijzen veroorzaakt aanzienlijke schade bij burgers, overheid en het bedrijfsleven. Wanneer een identiteit wordt gestolen of misbruikt is het persoonlijk leed niet te overzien. Nu er een goede oplossing bestaat om fraude tegen te gaan, grijpt de gemeente deze kans aan om sneller en veiliger de controle van alle identiteitsbewijzen uit te voeren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button