Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Video – Natuurplatform Zwolle wil tijdelijke stop op kap gezonde bomen

De stop moet kap door Essentaksterfte compenseren

Zwolle – Het Natuurplatform Zwolle (NPZ) maakt zich zorgen over de gevolgen van de – onvermijdbare – zeer grootschalige kap van essen, vanwege de essentaksterfte. Hierdoor neemt het aantal volgroeide bomen in Zwolle aanzienlijk af wat gevolgen heeft voor CO2 opname en voor de fauna. Met een brief aan de gemeente pleit de organisatie voor bijzondere maatregelen, die de gevolgen en neveneffecten van deze kap zoveel mogelijk moeten beperken.

Gevolgen voor CO2, fauna en klimaat

De natuurorganisatie uit Zwolle maakt zich grote zorgen over de grootschalige kap van zo’n 8000 essen. Hans de Graad, voorzitter van het Natuurplatform Zwolle stelt: “Het aantal volgroeide bomen in onze stad zal aanzienlijk af. Deze afname heeft vanzelfsprekend verschillende neveneffecten. Zo zal door de afname van zo’n groot aantal bomen de Zwolse capaciteit om d.m.v. bomen CO2 om te zetten en de afvang van fijnstof dienovereenkomstig minder worden.” Ook wijst de Graad op de gevolgen voor de fauna en het klimaat: “Er is een gevolg voor vogels, insecten, vleermuizen e.d. , maar ook t.a.v. de hittestress en de opname van water.”

Tijdelijke stop op kap gezonde bomen

De organisatie wil dat er een tijdelijke stop komt op de kap van andere, niet zieke, bomen. Alle bomen die niet noodzakelijkerwijze gekapt moeten worden, zouden de komende tijd gebruikt moeten worden om de nadelige gevolgen van de grootschalige kap van essen enigszins te compenseren: “Dit lijkt ons van belang voor onze hele stad, zowel voor de mens, maar zeker ook voor de fauna. Wij verzoeken de gemeente met klem deze handelswijze toe te passen op de gronden/terreinen, die eigendom zijn van de gemeente. Tevens zouden wij het toejuichen, wanneer er ook een duidelijk afremmend beleid gevolgd zou worden m.b.t. het verstrekken van kapvergunningen (ook t.a.v. particulieren en andere overheidsorganisaties) voor die situaties, waarin dit niet perse noodzakelijk is.

Gerelateerde artikelen

Back to top button