Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Video – Dijkpleisters, dijkwachten en gesloten sluisdeuren om hoogwater Vecht / IJssel op te vangen

Zwolle – Vanwege de verwachte hoge waterstanden op de Vecht, het Zwarte Water en de IJssel treft het waterschap diverse voorzorgsmaatregelen. Waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht dat de waterstand verder stijgt. Rond de middag wordt in Kampen langs de IJsselkade een deel van de mobiele kering opgezet door de Hoogwaterbrigade (vanaf het Van Heutszplein tot de buitenhaven). Op de dijk langs de Kampereilanden worden vanmiddag zandzakken gelegd door de KEI-Brigade (Kampereilandenbrigade).

Water stijgt

Het water staat nu al hoog, maar er komt vandaag, volgens de weersverwachting, nog veel water bij. Het waterpeil van de Vecht stijgt de komende twee dagen nog ruim een halve meter. Hierdoor stijgt ook het water op het Zwarte Water. Waterschap Drents Overijsselse Delta inspecteert de dijken langs de Vecht en checkt de uiterwaarden op vee.
Het water op de Vecht stijgt gestaag. Bij het meetpunt Vechterweerd bij Dalfsen stijgt het water zeker nog 60 cm. Vandaag wordt de dijk gecontroleerd door medewerkers van WDODelta en morgen loopt de vrijwillige dijkbewaking over de dijken.

 

Maatregelen die al zijn genomen

Op enkele locaties langs de Vecht zijn zogeheten bekrammingen gelegd en is een aantal sluisdeuren langs het Zwarte Water gesloten. Langs het Zwarte Water zijn de sluisdeuren van Keersluis De Whaa, Keersluis Hasselt en de Sassluis in Genemuiden gesloten.
Bekrammen van een dijk houdt in dat de dijk wordt bekleed met een geotextiel, een kunststof doek dat in feite werkt als een pleister voor de dijk. Dit doek wordt bevestigd met stalen pennen of ‘krammen’. Deze maatregel is nodig om locaties waar de grasmat kwetsbaar is extra te beschermen tegen hoogwater en golfslag. De grasmat functioneert als een beschermlaag voor de dijk.
Het waterschap houdt de dijken langs het Zwarte Water, IJssel en de Vecht, deeersverwachting en de verwachte waterstanden nauwlettend in de gaten en adviseert om de website www.wdodelta.nl te volgen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button