EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

VIDEO – Complete metamorfose van het stationsgebied Zwolle 2030

Zwolle – Het gebied rondom station Zwolle is volop in ontwikkeling. Vandaag werden beelden gepresenteerd hoe dit gebied, Spoorzone geheten, in 2030 eruit zou kunnen zien. De afzonderlijke projecten  als het aanleggen van de busbrug en het nieuwe busplatform, de bouw van een nieuwe fietsenkelder, de herinrichting van de stationspleinen aan de noord- en zuidzijde en aanpassingen in de openbare ruimte komen terug in de animatie film die is vrijgegeven door de gemeente Zwolle.

Inspiratie voor invulling pleinen, straten, gebouwen

Alle ambities die de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, NS en ProRail hebben met de
Spoorzone worden omschreven in het Ontwikkelperspectief. Dit perspectief zet de koers uit voor de komende 15 tot 20 jaar. Binnen dit kader worden dan de deelprojecten zoals de busbrug, het busperron, de fietsenkelder, de passarelle en de openbare ruimten verder uitgewerkt. Daarnaast geeft het inspiratie voor de invulling van de pleinen, straten, gebouwen en vrijkomende terreinen.

Planning ontwikkeling spoorzone

Het voorjaar van 2017 staat in het teken van het consulteren van de verschillende belanghebbenden over de denkrichtingen in het perspectief. Onder andere ondernemers, bewoners, vervoerders en belangenbehartigers zullen worden gevraagd wat ze van de ideeën vinden. De opbrengst van de consultatieronde wordt in het concept Ontwikkelperspectief verwerkt.

Gemeenteraad

De definitieve versie gaat dan voor de zomer van 2017 ter besluitvorming naar de Zwolse gemeenteraad. Of het dan ook allemaal uitgevoerd gaat worden is afhankelijk van het beschikbare en nog te verwerven financiële middelen.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button