Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieProvinciale Staten verkiezingen 2015Video NieuwsVoorpagina

[VIDEO] CdK Ank Bijleveld test studenten op kennis provincie

Studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle kregen woensdag 4 maart een gastles van Ank Bijleveld, Commissaris van de Koning in Overijssel en Herman Dijk, dijkgraaf van het Waterschap Groot Salland.

Er werd ’s ochtends gestart met een quiz om de studenten te testen op hun kennis van de provinciale staten, het waterschap en de aankomende verkiezingen.

Na een korte toelichting door Ank Bijleveld en Dijkgraaf Dijk was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Op 18 maart 2015 zijn er voor het eerst gecombineerde verkiezingen voor provincie en waterschap. Reden voor beide bestuurders om samen de jongeren op te zoeken.

Provincie Overijssel verzorgt samen met de waterschappen, voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart, gastlessen op Overijsselse scholen. Jongeren maken zo kennis met de democratie, het werk van de provincie en het waterschap. Alle lessen worden begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

Jongeren zijn veelal onvoldoende op de hoogte van de taken van de provincie, het waterschap en hoe het bestuur en de democratie is georganiseerd. Provincie Overijssel ging daarom met de jongeren in gesprek op de eigen school. Ook werden ze geïnformeerd over de verkiezingen en gestimuleerd om op 18 maart naar de stembus te gaan. Het waterschap wil jonge stemmers laten zien hoe zij invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van het waterschapsbestuur en hiermee ook op de besteding van hun eigen belastinggeld.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button