Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

VIDEO – Alsnog subsidie voor 200 aanvragen groene daken in Zwolle en Deventer

Regeling waterschap krijgt impuls van provincie Overijssel

VIDEO – Opname, voor de zomer, waarin initiatiefnemers van het groene daken project in Zwolle vertellen over de overweldigende subsidieaanvragen.
Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt sinds enkele jaren klimaatsubsidie aan inwoners die maatregelen willen treffen om de steeds extremere weersomstandigheden het hoofd te bieden. Door de enorme hoeveelheid aanvragen werd in mei duidelijk dat het budget voor 2020 op was. De provincie Overijssel heeft daarop besloten om bij te springen: de aanvragen voor 200 huishoudens die op de wachtlijst stonden, kunnen nu toch gerealiseerd worden. “We zijn heel blij met de financiële bijdrage van de provincie. Zo kunnen een keer zoveel initiatiefnemers in Zwolle en Deventer nog dit jaar groene daken realiseren”, zegt Hans Wijnen, lid dagelijks bestuur WDODelta.

Foto © RTVFocusZwolle © Marrit Elsinga

Provincie Overijssel ziet de klimaatsubsidie van het waterschap als een mooi instrument om inwoners actief te maken in de eigen omgeving. “Het initiatief sluit heel mooi aan bij onze ambities om aan de slag te gaan met de gevolgen van het veranderende klimaat”, vult Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel, aan. “Samen werken we aan een klimaatbestendig Overijssel.” Door de bijdrage van de provincie kunnen nu ruim 200 huishoudens een groen dak realiseren.

Foto © RTVFocusZwolle © Marrit Elsinga

Het waterschap en de provincie zien deze samenwerking als een mooi voornemen om ook op langere termijn inwoners te stimuleren. Naast groene daken zijn er ook andere klimaatadaptieve maatregelen mogelijk. Beide partijen zijn partner in de werkregio’s van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en verdergaande samenwerking is ook in dit verband een logisch gevolg.

Foto © RTVFocusZwolle © Marrit Elsinga

Gerelateerde artikelen

Back to top button