Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Video – Afvalscheiding leeft in Zwolle

Zwolle – Uit de Proef Belonen, die de gemeente Zwolle en ROVA in het najaar van 2017 zijn gestart in twee wijken, blijkt dat het belonen van mensen die minder restafval aanbieden een positief effect heeft op afvalscheiding. In de twee proefwijken is een afname te zien van 17% restafval in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In totaal heeft 58% van de huishoudens een beloning ontvangen.

In 2016 boden Zwollenaren gemiddeld zo´n 190 kilo restafval per persoon aan. Om dat terug te brengen naar 100 kilo per inwoner per jaar in 2020 zet de gemeente in op drie sporen: goede informatie over afval scheiden, meer en betere voorzieningen voor inwoners om afval te kunnen scheiden en het financieel belonen van inwoners als ze minder restafval aanbieden. Voor dit laatste spoor is afgesproken eerst ervaring op te doen in een proef. De proef duurde een half jaar en werd gehouden onder ongeveer drieduizend huishoudens in de wijken Schoonhorst en Gerenbroek. Deelname was niet verplicht. Slechts 55 huishoudens hebben aangegeven niet mee te willen doen.

Wethouder Michiel van Willigen: “Ik ben positief verrast door de grote betrokkenheid in de proefwijken: Afvalscheiding leeft in Zwolle!’

Eerste indrukken na de proef

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is er een afname van gemiddeld 17% restafval. Verder bleken de ondergrondse restcontainers in de eerste periode gemiddeld 28% minder vaak geopend te worden. De hoeveelheid apart ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons is gegroeid met 10%. De wethouder: “We kunnen daarmee concluderen dat de proef een positief effect heeft op afvalscheiding.”

Hoe verder?

Alle deelnemers aan de proef hebben bericht gekregen over het einde van de proef en de eventuele beloning die ze krijgen. Hen wordt ook nog gevraagd naar hun ervaringen met de proef. Op basis van de resultaten en hun ervaringen wordt een eindrapport gemaakt. Dit rapport moet antwoord geven op de vraag of de resultaten voldoende zijn voor een stadsbrede invoering van het achteraf belonen. Het rapport wordt na de zomer aan de gemeenteraad aangeboden. De raad beslist of de werkwijze uit de proef breder wordt ingevoerd of dat ze bijvoorbeeld voor een ander soort prijsprikkel kiest.

Gerelateerde artikelen

Back to top button