Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Vervangen IJsselhallen gaat de gemeente bijna 9 miljoen euro kosten

Zwolle – Zwolle wil een nieuwe evenementenhal voor grote concerten en beurzen. De plek is al bekend –  de gemeente heeft daarvoor het braakliggende terrein voor de oude WRZV hallen aangewezen. Nu is het zaak om een marktpartij te vinden die de hal wil gaan bouwen en exploiteren. Om dit aantrekkelijk te maken vraagt Zwolle voor de grond  tussen de vier ton en de anderhalf miljoen euro. Een schijntje, zo lijkt het, want dat bedrag staat in geen verhouding tot de 8,8 miljoen euro die de gemeente moet uittrekken om het gebied rondom de hal te ontwikkelen en het verlies op de grond te compenseren.

Verlies op verkoop grond

Zoals gezegd, die 8,8 miljoen euro moet onder andere opgehoest worden om het gebied klaar te maken voor grote bezoekersstromen. Het gaat dan om kosten voor het bouwrijp maken, de herontwikkeling/inrichting van het openbaar gebied (inclusief een deel van de Rieteweg), een nieuwe ontsluitingsweg, plankosten en sloopkosten voor het pand aan de Rieteweg 10. Ook zullen er kosten worden gemaakt om de grondwater- en bodemstortverontreiniging te saneren die is vastgesteld in het gebied. Maar de grootste kostenpost of eigenlijk verlies zit hem in de lage verkoopprijs van het stuk grond dat voor een veel hogere prijs in de boeken staat. Hoe hoog dit verlies exact is, is niet bekend. De gemeente wijst voor een gedetailleerd inzicht in de kosten en opbrengsten naar geheime bijlagen. Wel wordt opgemerkt dat van deze investering ca. 5,2 miljoen euro niet kan worden gedekt in de grondexploitatie.

Miljoenen

Waar moet het geld dan wel vandaag komen? Nou bijvoorbeeld uit de verkoop van de oude WRZV hallen aan het kerkgenootschap VEZ (Vrije Evangelisatie Zwolle).  Deze verkoop levert de gemeente in ieder geval 1,3 miljoen euro winst op. Ook is eerder door Zwolle bijna 1 miljoen euro gereserveerd om het gebied de Voorsterpoort, waaronder ook de woonboulevard valt, op te knappen. Dit bedrag wordt nu geheel verschoven naar het project ‘evenementenhal’ en kan dus niet meer aangewend worden voor andere delen binnen dit gebied. En dan is er nog zo’n spaarpotje van de gemeente: het Investeringsfonds (strategische investeringsagenda (SIA)) die een tijd terug in het leven is geroepen om nog niet geplande strategische investeringen uit te betalen. Deze  wordt aangesproken voor 5,2 miljoen. En natuurlijk moet de grond zelf ook zo tussen de 4 ton en zo’n anderhalf miljoen euro opbrengen.

Kruising Rieteweg / Blaloweg bij nieuwe evenementenhal
Kruising Rieteweg / Blaloweg bij nieuwe evenementenhal locatie waar in geïnvesteerd moet worden voor de doorstroming van het verkeer.

Economische voorspoed

Dat zijn heel wat miljoenen die in de nieuwe locatie worden gestoken. Geld dat niet meer beschikbaar is voor andere projecten. Toch vraagt het college om toestemming van de raad om deze investering door te voeren. Waarom? Dat heeft alles te maken met de economische voorspoed die een nieuwe evenementenhal brengt voor de stad. Want wanneer er grote evenementen plaatsvinden zullen deze bezoekers meer geld uitgeven bij winkels, horeca en kunst- en cultuurinstellingen. Het zou gaan om bedragen tussen de 18 en 33 miljoen euro die jaarlijks dankzij evenementen in de IJsselhallen, extra wordt uitgeven in de stad zelf. Dit werd eerder door de gemeente becijferd na vragen vanuit de raad.

Of het college daadwerkelijk de miljoenen uit de reservepotjes mag halen moet blijken. De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren. Bij een positief besluit staat de start van de aanbesteding gepland voor eind augustus dit jaar.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button