Kunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Veel insprekers bij cultuurdebat Zwolse gemeenteraad

Zwolle – Bij de gemeenteraadsvergadering op maandagavond 1 juli waren er 14 insprekers op het thema cultuur. De debatten gingen door tot laat op de avond en de publieke tribune zat vol. “Het onderwerp leeft in Zwolle”, aldus wethouder Monique Schuttenbeld.

Veertien insprekers spraken allen in namens culturele instellingen, gezelschappen of individuele kunstenaars die het opnemen voor collega’s. Allen zijn zij bezorgd over de kostenstijgingen en hun voortbestaan. Voorbeelden: Academiehuis, Anno, Britten jeugdorkest, De stad verbeeldt, Linea Recta, Jansen en de Boer, Stadkamer, Stichting Matter of Fact, Anningahof, community Art Zwolle en Zwolle Fonds.

Swollwacht opende het debat met haar bijdrage. Ook deze partij ziet dat het onderwerp erg leeft in Zwolle door het grote aantal insprekers. Zij prijst de essentie van cultuur. Het is doen, ervaren, genieten en verbinden, en zou voor iedereen moeten zijn. De partij stemt in met de voorgenomen verhoging van het cultuurbudget. Zij ziet dat de Fundatie en Anno in financieel zwaar weer zijn. Waarom krijgt de Fundatie maar acht euro subsidie per bezoeker tegenover andere musea 22, vraagt zij zich af.

De SP vindt cultuur onmisbaar en ze moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarbij mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn. Ze vraagt zich af wat er gebeurt is met de ambities uit het coalitie akkoord. In een groeiende stad zouden meer in plaats van minder cultuuruitingen moeten zijn. De partij is verbijsterd over de mogelijke sluiting van een vestiging van de Stadkamer in de Aa-landen.

Community Art

De ChristenUnie zegt dat de cultuursector van Zwolle al vele jaren onderbedeeld is. Er is een inhaalslag geweest, maar die blijkt nu moeilijk vol te houden. Het beleid wordt gebundeld in deBIS. Daardoor volgt meer inzicht en is sturen gemakkelijker. De partij neemt het op voor community Art en voor de Stadkamer. Community Art zijn kunstzinnige projecten rondom sociale  vraagstukken.

Het CDA vraagt zich af hoe het verder moet met de cultuurbegroting. Ze is belangrijk om de stad levendig te houden en in het kader van rentmeesterschap moet er zorgvuldig omgegaan worden met de budgetten. Daar zijn nu een aantal uitdagingen. Dit geldt vooral voor de soms grote bedragen. Deze partij neemt het vooral op voor het Britten strijkorkest, dat net met één van de vele punten buiten de boot valt. Wethouder Monique Schuttenbeld gaat daarin niet mee vanwege de precedentwerking. Andere hoog geëindigde instellingen zouden dan ook moeten worden toegelaten. Wel wijst zij op de mogelijkheden voor projectsubsidie die er nog zijn.

Divers aanbod

GroenLinks is voornamelijk lovend over de cultuurplannen van het college. In moeilijke omstandigheden komt er extra geld, en blijft een divers aanbod gegarandeerd. Volgens haar weet cultuur te verblijden, verbreden, verstrooien en verbinden. De sector moet  groeien vanwege het groeien van de stad. Het is dan belangrijk dat de basis op orde is. Daarbij draagt de partij het advies van de commissie cultuur. Er moeten scherpe keuzes gemaakt vanwege de stijgende kosten.

De PvdA zegt dat cultuur verrijkend en inspirerend is. Zij maakt zich grote zorgen over de budgetten en het voortbestaan van culturele spelers. Ze is blij verrast met extra 1,050 miljoen euro extra bij het budget. Ook voor haar moet cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. De basis van de één is niet de basis van de ander, zegt zij. Ze vraagt zich af hoe het extra geld is samengesteld. Beleidsoverstijgend werken moedigt zij aan. Ook vraagt zij aandacht voor de Fair Practice code (voldoende betaling van culturele werkers).

Rijk en divers

Volt ziet cultuur vooral als een bindmiddel in de stad en verder. De stad wordt er levendig van. Zij steunt het beleid van extra investeringen. Cultuurorganisaties dragen volgens haar bij aan een rijk en divers Zwolle. Ze hoopt op een sterke lobby richting het rijk om budgetten te veroveren. De partij snapt het gebruik van de hardheidsclausule voor de Fundatie en Anno omdat beide instellingen onmisbaar zijn voor de stad. Ze hoopt dat deze instellingen hun businesscase kunnen verbeteren.

De VVD zegt dat Zwolle een stad is waar cultuur leeft. In de binnenstad is altijd iets te doen, zegt zij. Cultuur is ook een aanjager van meer, en is deel van een welvarende stad. Echter wil deze partij meer scherpte op de begroting, en meer controle voor de instellingen. Dit geldt volgens haar vooral voor de Fundatie en Anno. Grote instellingen hebben een voorbeeldfunctie en van hen mag een duidelijke uitleg worden verwacht.

Dromen bevorderen

D66 ziet een stad met kracht en dromen, en verantwoord dromen moet vooral doorgaan. Cultuur kan daaraan bijdragen. Het basis-ecosysteem voor cultuur moet blijven bestaan. Wanneer men nu niets doet volgt later een enorme klapper, zegt de partij. Toch doen sommige beslissingen pijn. De partij wil graag dat het college kijkt of er ook andere manieren van ondersteuning mogelijk zijn in plaats van alleen financiële. Volgens wethouder Schuttenbeld gaat dat dan vaak toch geld kosten.

De PvdA meent dat het grote aantal insprekers iets zegt over wat Zwollenaren vinden van cultuur. Niemand wil dat instellingen buiten de boot vallen. Echter, er moeten keuzes gemaakt worden. De partij is wel blij met de ophoging van het budget. Ze vraagt zich af wat er gebeurt wanneer de rijksbijdragen niet komen. Waarom wordt de Fundatie wel geholpen, en anderen niet, wil zij weten. Zij is verheugd over het onderzoek van een onafhankelijke commissie.

Reactie wethouder Monique Schuttenbeld

Wethouder Schuttenbeld zegt dat zij veel kan met de inbreng van de insprekers. Zij betreurt het dat sommige instellingen wel goed beoordeeld zijn, maar toch niet toegelaten in de BIS. De hele cultuurbegroting is een stevige puzzel, die we deels nog aan het leggen zijn, zegt zij. De begroting nu is mooi en goed gedaan.

Culturele instellingen kunnen voor hetzelfde geld minder doen. De ophoging op de begroting van ruim 1 miljoen euro moet zien te voorkomen dat de culturele basis infrastructuur te kwetsbaar wordt. Het is hierdoor mogelijk te blijven doen wat we deden, zegt wethouder Schuttenbeld. Wat betreft het risico voor minder bezoekers, zegt zij dat tegen die tijd dan gesprekken met de instellingen moeten plaatsvinden.

Met de C7, het samenwerkingsorgaan van culturele instellingen, komt een proces van samen leren, met elkaar en naar elkaar groeien. Er wordt zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt  van tijd en geld. De kans dat de Stadkamer-vestiging in de Aa-landen moet worden gesloten, acht deze wethouder klein.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren