Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Themadebat gemeenteraad over energie en klimaat

Zwolle – Maandagavond 3 oktober 2022 was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over energie en klimaat. De fracties van de Zwolse partijen konden hun standpunten over dit onderwerp ventileren en vragen stellen.

De VVD was als eerste aan de beurt en sprak de illustere woorden: ‘Wat je niet verbruikt hoef je ook niet te betalen’. Energiebeleid moet voor haar vooral haalbaar, betaalbaar en optimistisch zijn. Ze ziet het liefst zon op dak. Lukt het om voor 2030 2.500 laadpalen te hebben? De gemeente zou daarin volop regie moeten nemen. Het Zwols isolatieprogramma zou er ook moeten zijn voor ondernemers.

Voordelen

De SP sluit aan bij de woorden van de VVD. Duurzaamheid heeft volgens haar alleen maar voordelen. Dat gaat op voor comfort, eneergierekening, waarde van het huis en de natuur. De subsidies voor verduurzaming zijn te snel op, er zou een tandje bij moeten. De aanpak zou breder moeten, bijvoorbeeld een groep gelijke rijtjeshuizen tegelijk.

GroenLinks is blij dat Zwolle op weg is met het RES bod, alleen haalt de regio de doelen niet. De fractie vraagt zich af of Zwolle er niet nog een schepje bovenop zou kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld voor de windmolens in Tolhuislanden en Haerst.

Betaalbaar en betrouwbaar

Het CDA gaat ook voor betaalbare en betrouwbare energie. In de huidige crisis ziet zij de rol juist om voor nieuwe energiebronnen te kiezen. De verhouding tussen zon en wind is daarbij essentieel. De bewoners moeten betrokken worden. Vooral voor ouderen is de energietransitie lastig. De gemeente zou hen proactief moeten benaderen. Sportclubs, buurthuizen en instellingen hebben hulp nodig bij het isoleren.

De PvdD is blij met de behaalde RES doelen. Het aandeel zon op veld is relatief groot. Dit vind de partij niet wenselijk wanneer de grond ook geschikt is voor het verbouwen van plantaardig voedsel. De groei van het Port of Zwolle acht zij absoluut niet verstandig, want groene groei bestaat niet volgens de partij.

Catastrofaal

De ChristenUnie zegt dat de onderwerpen klimaat en energie niet los van elkaar zijn te zien. Als er niets gebeurd zijn de gevolgen catastrofaal. We merken daar nu al van alles van, zoals droogtes, overstromingen, en een crisis om gas. Duurzame energiebronnen zijn nodig om onze toekomstige generaties een schone aarde te bieden. Voor VVE’ers moet er een steuntje in de rug komen en voor wijbedrijven. Tiny houses en optoppen van woningen zou een rol kunnen spelen bij verduurzaming. omgang met water en hitte moet geprogrammeerd worden.

D66 ziet dat al 6,5 jaar gesproken wordt over vermindering van de uitstoot van CO2, maar we zijn er nog lang niet. Ook deze partij ziet de catastrofale gevolgen daarvan. Ook vermeldt zij dat de regio als geheel het RES bod niet haalt. Versnelling is nodig om de overgebleven 55% te behalen. Lokaal eigenaarschap vindt de partij daarbij belangrijk.

Gelijke benadering

Swollwacht wil graag dat de randgemeentes van plannen met windmolens gelijk benaderd worden. Het proces moet goed verlopen, en er moet een goede focus zijn. Als thema’s noemt zij waterstof en de Highway 27. Wat dit precies is vermeld zij niet.

Volt is blij dat de ZKDZ gemeentes betrokken worden. Het is belangrijk dat de kernen hun beleid op elkaar afstemmen. Participatie van alle betrokkenen is belangrijk voor draagvlak. Het Zwols isolatieprogramma vindt zij een prima stap. De rol van coaches is belangrijk, vooral ook voor kwetsbare huishoudens.

Reactie wethouder Arjan Spaans

Het gaat hier vanavond vooral over de tussenstand van de RES, zegt hij. Die neemt een voorschot op de RES 2.0. Hij ziet hoe belangrijk de samenwerking is tussen de gemeenten die in deze plannen samenkomen. Zwolle ligt voor op zonne-energie, en achter met wind. Dat volgt ook uit het stedelijk karakter van de stad. Voor windmolens is immers meer ruimte nodig. Hij is niet van plan het RES bod van Zwolle te verhogen om de gemeentes tegemoet te komen die hun bod niet halen. Hij stelt hen zelf verantwoordelijk.

Hij wil specifiek aandacht voor de energie aanpak door grote ondernemers en de verduurzaming van de bestaande stad. Dat wordt niet gemakkelijk.

Veel van het geld voor energiebesparing komt van de rijksoverheid. Tempo zou verhoogd kunnen worden. De planning van het isolatieprogramma moet zorgvuldig gebeuren. Coöperaties zouden kunnen meewerken.

Reactie wethouder Paul Guldemond

Wethouder Guldemond ging vooral in op de plannen rondom Port of Zwolle. Er ligt nu een rapport met inventarisatie van de dilemma’s. Bedrijfsterreinen zijn schaars en er moet circulair worden gewerkt. Hij spreekt zich niet expliciet uit voor een directe groei van de haven.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren