BouwKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Verslag: Symposium ‘Building the future’ in Windesheim

Zwolle – Maandagmiddag 20 maart 2023 was er in Windesheim het symposium ‘Building the future’ waar zo’n 300 studenten en andere geïnteresseerden werden bijgepraat over circulair en biobased bouwen. Dat zijn technieken waardoor de bouwsector minder CO2, stikstof en materialen gebruikt.

Lector energietransitie

Het hele bouwproces van ontwerp tot bouw, gebruik en sloop nam men onder de loep. De urgentie van milieu-/klimaatmaatregelen en de mogelijkheden in de bouw kwamen aan bod. Lector energietransitie van Windesheim Jeike Wallinga vindt het heel inspirerend om met vakgenoten uit relevante bedrijfstakken na te denken over gebruik en verbruik, studenten zijn daarbij de belofte van de toekomst. Zij waarschuwt dat in een paar jaar de grens van de hoeveelheid uit te stoten CO2 is bereikt, en dat derhalve snel handelen nodig is.

Hans van Norel is voorzitter van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw en infra bedrijven. Hij ziet ook dat de druk oploopt, en vindt nog maar iets, zegt hij. Ik kom morgen op de fiets, is zijn grapje. Opleiding en kennis moeten volgens hem versnellen.

Menno Rubens is architect en laat uitgebreid zien hoe gebouwen oud worden en tevens kunnen worden gespaard. De eerste vraag die men moet stellen is of het gebouw wel nodig is. Dat bespaart het meeste. De R-ladder is een goede tool om de milieu/klimaatvriendelijkheid te bepalen.

De beperking van stikstof hangt samen met een andere manier van beprijzing, volgens Rubens. De belasting op arbeid en biobased materialen moet omlaag, en er moet fossiel vrije energie worden gebruikt. Er moet ook anders gedacht hoe de gebouwen in elkaar te zetten.

Arend van de Beek is programma manager bij sloopbedrijf Lagemaat. Hij laat vooral zien dat het mogelijk is om gebouwen in zijn geheel te recyclen, bijvoorbeeld door materialen losmaakbaar te maken. Hij noemt dat de Legolisering van de sloop. Het lukt hiermee om een goed businessmodel te hebben.

Masterclasses

Na de verhalen als inleiding volgden er vier masterclasses waarin de studenten zich verdeelden. De onderwerpen waren milieubewust en duurzaam ontwerpen, met 9graden architectuur, en milieubewust bouwen met hout door De Groot Vroomhoop. Ook ging het over de kansen voor biobased bouwen voor investeerders, bouwers, ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, provincies en toekomstige bewoners. En tenslotte was er een teeltadviseur die iets vertelde over het gebruiken van plantdelen voor de biobased procesindustrie.

Als afsluiting van de middag kwamen Diana van Bokhoven, projectleider van biobased constructions, en architecten, teamleider en adviseur van het nieuwe gebouw van Windesheim in Almere dat gebouwd is met hoge duurzaamheidseisen en daarom een goed voorbeeld is. Het gebouw is goed bedacht op het gebied van CO2 footprint, energieneutraliteit en losmaakbaarheid.

Gerelateerde artikelen

Back to top button