BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Rondetafelgesprek gemeenteraad over woningmarkt

Zwolle – Maandagavond 6 maart hield de gemeenteraad van Zwolle een rondetafelgesprek over de laatste ontwikkelingen in de woningmarkt en de scenario’s voor de komende jaren. Een rondetafelgesprek is een praatsessie tussen de gemeenteraad en deskundigen uit het veld.

De avond begon met een inspreker, dhr. Beljon, die insprak als betrokken inwoner. Hij heeft ooit een boerderijtje gekocht om op te knappen, maar door telkens nieuwe afspraken met ambtenaren en vervolgafspraken met de gemeente duurt het jaren en jaren voordat de bouw eenmaal klaar is. Hij wil graag zijn situatie voorleggen aan de gemeente om ervan te leren.

Adviesbureau

Als tweede stond er een presentatie op het programma van Sjors de Vries, namens Ruimtevolk. Ruimtevolk is een adviesbureau dat in de arm is genomen door de gemeente Zwolle om de situatie op de woningmarkt te duiden. Het gaat om de aanpak van de voortgang van de woningbouw tot 2030. Interne afdelingen, woningcorporaties en sleutelfiguren zijn meegenomen in het onderzoek.

De aanleiding voor het onderzoek is dat de vooruitzichten voor de komende jaren niet rooskleurig zijn. Er is veel krapte op de woningmarkt, en er moeten afspraken volgen met regio en rijk. Het doel is de continuïteit van de woningproductie te waarborgen. De ambitie van de gemeente om 10.000 woningen te bouwen voor 2030 is wellicht te hoog. Instrumenten voor de gemeente zijn rolneming en samenwerking met woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars en particulieren.

De gemeenteraad moeten volgens De Vries goed beseffen dat woningbouw een planologisch proces is, en daarmee over ruimte gaat, en ruimte gaat over politiek. Planprocedures duren altijd twee tot vier jaar, en voordat er een hele wijk staat duurt dat wel negen of tien jaar. De uitgangspositie in Zwolle is echter gunstig, omdat er vele jaren goed beleid is gevoerd. De woningmarkt is oververhit, maar mensen wonen graag in Zwolle. Men zit goed in Zwolle door het stedelijk netwerk Novex, investeringen door het rijk, een fundamenteel andere crisis als in 2008, de corporaties die meer kunnen nu, en de innovaties in de bouw. Goedkoop bouwen blijft echter moeilijk en dure woningen worden nu niet verkocht.

Medesprekers

Desiree Uitzetter van BBP Bouwfonds is vol vuur over de behandeling van de betrokkenen. Iedereen moet met de billen bloot om het proces op orde te krijgen, zegt zij. Het is mensenwerk en regels zijn lastig. Ze vraagt hoe acceptabel het is om nog kleinere woningen te bouwen vanwege de stijgende kosten. Er moet gekeken hoe het wel kan en direct aan de slag, vindt zij. De sturing van de gemeente heeft een hoog abstractieniveau. De gemeente en ambtenaren moeten 1 op 1 gesprekken aangaan en de ruimte krijgen van het bestuur.

Dhr Ter Vergert van Vanwonen vindt dat iedereen moet ophouden met praten en gaan samenwerken. De praktijk van de woningbouw is heel weerbarstig. In Stadshagen was er een heel duidelijke rolverdeling. Nu is de inbreiding in de stad aan de beurt, en dat is veel complexer. Er zijn veel thema’s op verschillende niveaus en daar kan een slag worden gemaakt.

Zorg nodig

Jasja Scholtens van cirkelstad Zwolle ziet dat in veel projecten soms zorg  nodig is. Voor versnelling op korte termijn moeten alle partijen samen om tafel.

Jeroen Hatenboer is aanjager van de woningbouw en kijkt vanuit het perspectief van de gemeenteraad. Hij wil niet op de stoel van de uitvoerder gaan zitten en vindt dat de stad niet te veel moet eisen. In de begroting van de gemeenteraad zijn de vele taken goed geborgd.

Bert van ’t Land van SWZ zegt dat inbreiding veel duurder en risicovoller is dan uitbreiding en hij is zich goed bewust van de keuze van de gemeente. Een mix van inbreiding en uitbreiding zou daarom goed zijn. Na 2030 moet er zeker een uitbreidingslocatie komen, zegt deze spreker.

Handelen aan de voorkant

Sjors de Vries van Ruimtevolk zegt dat er scherp moet worden gehandeld aan de voorkant. De businesscase van de woningen moet wel rond komen. Daarbij moeten de bouwers worden geholpen door de gemeente. De gemeenteraad moet de discipline hebben om zich aan de afspraken te houden.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button