Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Kersverse gemeenteraad praat over verandering werkwijze

Zwolle – Maandagavond 4 april was er in de gemeenteraad een informeel debat. Op het programma stond het veranderen van de werkwijze van de raad. Vooral om aan het begin van de regeerperiode met een schone lei te beginnen.

Het debat was informeel omdat het nog behoort tot de inwerkperiode van de nieuwe raadsleden. Zo kunnen zij het werk in de vingers krijgen. Na een inleiding door de griffier over de juridische positie en de instrumenten van de gemeenteraad zat burgemeester Peter Snijders het debat voor.

De nieuwe raadsleden kregen elk een iPad, maar enkelen van hen trokken aan de bel vanwege de restricties daarop. De burgemeester beloofde daarnaar te kijken. De vorige raad heeft op de valreep van de verkiezingen een werkgroep ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar het functioneren van de werkwijze van de raad. Zij hebben diverse maatregelen voorgesteld om de werkwijze efficiënter te maken.

Voorstellen

De werkgroep stelt voor om van de informatierondes ronde tafelgesprekken te maken. Dit is niet alleen een naamswijziging, maar een methode om meer grip te krijgen op de gesprekken. Wellicht worden het gesprekken  zonder het college  van burgemeester en wethouders of met het van te voren vaststellen van de vragen. Dat maakt het volgens GroenLinks gemakkelijker om de vragen goed te formuleren.

De debatrondes zouden moeten worden opgesplitst in themadebatten en raadsdebatten. Themadebatten clusteren een aantal gelijksoortige thema’s in 1 debat. Risico daarbij is wel dat er te veel tijd tussen gaat zitten voordat een onderwerp aan de orde komt, zegt vooral de SP. Raadsdebatten zijn hetzelfde als de debatten zoals ze nu zijn.

De bijpraatsessies wil men technische briefings maken. Hiervan worden er maximaal 3 per maand op 1 middag gehouden. De partijen (o.a. PvdA) willen echter graag dat deze openbaar zijn en later terug te zien. Openbaar kan niet vanwege de sprekersvrijheid van deelnemende ambtenaren, zegt werkgroepleider Johran Willigers.

Moties vreemd aan de dag zouden kunnen worden opgeheven, omdat er door de themadebatten minder van dit soort moties zullen zijn. Vrijwel de hele raad wil echter deze mogelijkheid behouden om actuele onderwerpen alsnog te kunnen behandelen. Dat zou alleen moeten gebeuren indien er een urgente reden voor is.

Stemverklaringen zullen vanzelf minder worden bij de invoering van themadebatten. De partijen willen ook hiervoor nog wat ruimte houden. Vooral ook omdat een stemverklaring ervoor kan zorgen dat een onderwerp niet hoeft te worden geagendeerd omdat er al iets over is gezegd (CU).

Vervolg

Enkele partijen wilden de vergaderdag veranderen, maar de werkgroep ging daar niet op in, omdat hun onderzoek daarover niet gaat. Ook willen partijen graag tijdig een evaluatie zien. Voor de zomer zou te kort dag zijn volgens Willigers. Hij voorziet dit voor het najaar, bij de begrotingsbehandeling.

Op maandagavond 19 april is de eerste formele vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Daarin zal ook worden besloten over dit onderwerp.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 op de publike tribune in het stadhuis op het Grote Kerkplein, of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Hier zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button