Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Ingelast gesprek gemeenteraad met formateur Slob

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle heeft maandagavond tijdens de vergadering een debatje ingelast met informateur Arie Slob om meer duidelijkheid te krijgen over het formatieproces. Meer hierover staat verderop in dit bericht.

Ook waren er drie insprekers. Mevrouw Margriet Twisterling sprak over de willekeurige handhaving van het verbod op hobbydieren in het buitengebied. De één moet ze verplaatsen, de ander niet. Daarvoor diende zij een petitie in van 371 handtekeningen, in drie weken tijd opgehaald.

De heer Gerrit Hartkot sprak over de politiemensen die zijn uitgeleend aan elders in Nederland na de dood op Derk Wiersma. Hij wil ze terug of anders nieuwe politiemensen opleiden, omdat vanwege de oorlog in Oekraïne het illegaal gebruik van wapens zal stijgen.

De heer Bram Verduijnen sprak namens de inwoners van de Deventerstraatweg en de Vrienden van Assendorp. Hij heeft kritiek op een aantal punten in de stedebouw daar, waaronder het cultuurhistorische verband, het opsplitsen van woningen en de ontwikkelingen rond de Spoorzone, of huisjesmelkers. Zij hopen op een goede dialoog met de gemeente.

Afscheid en benoeming Burgerraadsleden

Zeven burgerraadsleden namen afscheid van de gemeenteraad, 28 nieuwe werden benoemd. Hun namen zijn te lezen op de website van de gemeente Zwolle bij wie is wie.

Debat met formateur

De PvdA is de hoofdindiener van het verzoek om te praten over de formatie. Zij is enerzijds enthousiast over de voortvarendheid  van het proces, anderzijds ziet zij te weinig openheid en transparantie, en wordt het idee over een raadsagenda of een raadsakkoord niet genoemd. In de laatste vergadering voor de nieuwe raad was besloten dit te initiëren.

De VVD maakt zich er druk over dat de informateur teveel vaart op de wensen van de twee grootste partijen en te weinig zijn eigen mening volgt. De VVD is niet gekozen als één van de vier coalitiepartijen, terwijl zij wel de derde grootste partij is van Zwolle. Zij wil weten hoe de afweging is om externe partijen en inwoners te betrekken bij de coalitievorming. Moeten mensen zichzelf aanmelden of worden ze gevraagd, en wie worden er dan aangeschreven.

Swollwacht is blij met dit gesprek op korte termijn, en nam het ook op voor de VVD. Zij meent tevens dat de nieuwsbrief van de formateur aan de raad slechts vragen oproept. Dat is ook akkoord met de formateur. Hij zegt dat hij vooral het proces wil beschrijven en dat de inhoud volgt op de besprekingen.

De ChristenUnie, die één van de formerende partijen is, ziet dat de gekozen partijen (GL, CU, CDA, D66) een goed kwartet vormen om duurzame, sociale doelen te halen door een sterke samenleving. GroenLinks doet daar een schepje bovenop en meent dat er vaart gemaakt moet worden met de formatie. Een compact coalitieakkoord kan daarbij helpen, en er voor zorgen dat er veel zeggenschap overblijft voor de raad. Overigens vindt zij dat de keuze voor de CDA en D66 in plaats van Swollwacht en de VVD een luxe probleem is, omdat alle partijen willen meeregeren en vrijwel op één lijn zitten qua ideëen voor de toekomst.

Agenderingsverzoeken

Er zijn twee onderwerpen aangenomen voor latere plaatsing op de agenda voor informatie en debat. Het eerste gaat om een informatieronde over de quick-scan rond woningindeling 30/40/30 goedkoop/middelduur/dure woningen. Het tweede over een debat rondom de haalbaarheid van het te ontwikkelen trefpunt Zwolle Zuid.

Stemverklaringen

Volt wil graag dat alle gemeentes die deelnemen aan de Veiligheids Regio (VR) met elkaar in contact treden om elkaar te leren kennen. Dit is geen stemverklaring maar een voorstel, kan niet op dit moment worden beantwoordt.

Swollwacht wil dat wij niet onderschatten hoeveel seksistische uitingen er in de reclames in Zwolle zijn, en ondersteunt de oproep voor genderspecifieke reclame.

De PvdA hoopt dat de onderwerpen over volkshuisvesting in het nieuwe proces van themadebatten terecht komen, anders wil zij deze nog agenderen voor debat.

De VVD vraagt al jarenlang aandacht voor de taaleis van mensen in de bijstand. Zij wil hier schriftelijke vragen over gaan stellen.

GroenLinks wijst op de positieve ervaring met met het gasvrij maken van sommige woningen. Ook wil zij meer aandacht voor kinderen met dyslexie. Zij zouden overal moeten kunnen meedoen. De gemeente moet betere afwegingen maken bij het gebruik van metadata. Er zijn complimenten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Swollwacht spreekt haar treurnis erover uit dat de beeldengroep Van der Capellen niet naar Zwolle komt, waar zij hoort. Wel wenst zij degenen die een vervanging gaan zoeken hiervoor succes.

GroenLinks wil strijden voor eerlijke kansen in het onderwijs voor alle kinderen. Ook maakt zij complimenten voor het leveren door de gemeente van de energietoeslag voor de minima. Zij spreekt haar goedkeuring uit voor de samenwerking met de UT (Universiteit Twente).

Swollwacht maakt grote complimenten voor wethouder Dogger over de tegemoetkomingen in het afvalbeleid voor degenen die buiten hun schuld veel afval hebben.

Volt wil experimenteerruimte in het nieuwe participatieproces en wil aansluiting bij het landelijk proces.

Swollwacht wil meer aandacht voor de zorgelijke situatie rondom overlast bij het begeleid wonen aan de Geert Grotestraat.

Vergaderwijze gemeenteraad

Er zijn hierover twee moties en één amendement ingediend. D66 wil dat onderwerpen niet meer rechtstreeks geagendeerd worden, maar dat er altijd eerst over gesproken wordt. Dit amendemant is aangenomen. Onder andere de ChristenUnie wil een ronde tafel gesprek starten waarbij onderwerpen meer worden geclusterd. Deze motie is unaniem aangenomen. De motie van onder andere Volt over het versterken van de relatie van de raad met de stad is ook unaniem aangenomen.

Hanzebadlocatie etc

Alle agendapunten over de Hanzebadlocatie, de padelbanen, de centrale Harculo, de Oekraïense vluchtelingen, de Human Capital Agenda, de herverdeling van de brandweergelden, bestemmingsplan Marslanden, goed werkgeverschap na dienstongevallen, evaluatie reclameregels, evaluatie beleidscyclus, en moties vreemd zijn aangenomen, behalve de motie voor een rem op de huurstijgingen van de SP.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis en via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ok later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button