Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraadsvergadering 25 mei 2021

Zwolle – Maandagavond was er weer een gemeenteraadsvergadering in de Zwolse raad, ditmaal een besluitvormingsronde. Er waren meer dan 79 agendapunten.

Als eerste kwam de nieuwe voorzitter van de rekenkamer, Dirk Jan Droogh, aan het woord. Hij presenteerde het onderzoek van Toezicht en Handhaving Openbare Orde. Vanwege corona was dit verlaat opgeleverd. Hij roemde de wens tot preventieve aanpak van de raad, maar zei tevens dat dit een pittige opgave is. Verder verwijst hij naar het rapport.

Vandalisme

Een inwoner van Zwolle, de heer John Koopman, sprak in namens de Zwolse moestuinvereniging bij de Aa-landen. Hun complex is geteisterd door vandalisme, en dat geeft veel financiële, maar ook emotionele problemen. Wethouder de Heer zegt toe om daarover een onderzoek te starten (wie zijn deze vandalen) en in gesprek te gaan.

Een agenderingsverzoek over de jaarlijkse prijsindexering van woningen is door de raad aangenomen.

Afscheid Margriet Boersma

Margriet Boersma, het jongste raadslid van het CDA, nam afscheid. Met lovende woorden en bloemen werd zij op pad gestuurd. Vooral haar enthousiasme en vastberadenheid zijn genoemd. Harold van Vilsteren is haar opvolger, en hij legde de belofte af in de Raadzaal ten overstaan van de gehele raad.

De raad neemt afscheid van het burgerlid van D66, Sander van Dijk, en stelt een burgerlid van GroenLinks aan: Theo Peenstra.

De VVD stelde vragen over het terras van het Weeshuys, dat ver van hun pand is gesitueerd. Wethouder de Heer zei dat het de bedoeling is dat iedereen in Zwolle, zeker nu met corona, ruimte krijgt om te ondernemen. Er zijn klachten gekomen van omwonenden, maar ook complimenten. Het Weeshuys hoeft zich niet onzeker te voelen over de toekomst.

De planning voor de raad is tot aan het zomerreces vol. Toch wil de raad nog een aantal onderwerpen op de agenda zetten. De nota anti-discriminatie komt daarvoor in aanmerking en de uitleglocatie voor woningbouw. Ook het verkrijgen van de definitieve status als NOVI-gebied: een speciale positie als regio in de Nationale Omgevingsvisie, wil men bepraten.

Stemverklaringen

Over de stikstofaanpak zegt GroenLinks dat ze blij is dat De Tippe is goedgekeurd en dat Breezicht snel aan de beurt is.

Alle partijen willen extra aandacht voor de non-food kramen van de markt. Zij hebben nog altijd te maken met een lagere omzet door corona. Het CDA wil liever 10 lokaal gewortelde ondernemers dan één grote. De VVD en GroenLinks spreken de behoefte uit voor een goede Jeugdzorg, en wensen de betrokkenen veel succes.

Groen Links is bij de jaarstukken van het GBLT blij dat er een pilot sociaal geld innen komt. Op de Schuttevaerkade gaat men een kantoorpand ombouwen tot woningen. Daar is iedereen blij mee, maar partijen zetten twijfels bij het feit dat er geen sociale huurwoningen komen. De bouwplannen zijn volgens wethouder Ed Anker al wel aangepast met meer goedkope koopwoningen. Daarom stemt iedereen toch voor, om de snelheid van beschikbaar stellen van woningen niet in gevaar te brengen.

Voor het gebruiken van de monumentale panden van het oude Statenzaalcomplex en het voormalig politiebureau zijn de partijen blij dat deze monumentale status behouden blijft. Ook zijn alle partijen het ermee eens dat de verlaging van de huurprijs (als corona maatregel) niet alleen voor de Horeca gaat gelden, maar ook voor bijvoorbeeld onderwijs en bibliotheek.

De VVD roemt de rol van de veiligheidsregio in de pandemie en ziet door de vingers dat andere problemen misschien minder aan bod komen nu. Het rapport van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt het Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS), is door de VVD fractie ontmaskerd als teveel jargon bevattend.

Voor de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) gaat iedereen akkoord met het voorstel tot aanpassing, maar niet voordat een aantal amendementen zijn besproken. Zo willen een aantal partijen dat het verboden wordt om ballonnen op te laten, en dit idee krijgt een meerderheid van stemmen. Het voorstel van D66 om ook bij kleine evenementen in het buitengebied geluidsnormen te stellen haalt het niet.

Moties Vreemd Aan De Dag

Er is één actuele motie toegevoegd aan de agenda. Dat gaat erover dat slachtoffers van de toeslagaffaire beter begeleid worden en eerder aan de beurt komen, ook in het licht van de toezegging van minister Van Ark dat alle schulden van deze mensen vergoed gaan worden. Wethouder Dorrit de Jong vermeldt dat zij het vertrouwen van deze mensen probeert te herstellen door allerlei ingangen te realiseren waar zij terecht kunnen.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en op maandagavonden vanaf 19.30 uur te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken te vinden. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button