Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad over onder andere krakers, prostitutie en ombouwen kantoren

Zwolle – Maandagavond 17 januari nam de gemeenteraad van Zwolle besluiten over 38 onderwerpen in een ongewoon korte vergadering. Hieronder een korte samenvatting.

Het startte met mondelinge vragen van de VVD. Deze wilde weten of er nog gehandhaafd gaat worden tegen de krakers in Berkum, die voor overlast zorgen bij omwonenden. Wethouder René de Heer beantwoordde de vragen en zei dat er eerst een dossier met bewijslast moet zijn voor de overlast voordat de instanties iets kunnen doen. Alleen bevoegden kunnen er iets tegen doen. Momenteel is er alleen bewijslast over de overlast met honden. Andere zaken, zoals auto’s, brommers en harde technomuziek is nog niet bewezen.

Er zijn twee agenderingsverzoeken aangenomen. Het eerste over de evaluatie van de Sociaal Wijk Teams, het tweede over de stand van zaken van de verstedelijkingsstrategie, en fase drie daarin. Daar wordt dus later nog uitgebreid over gesproken.

Kindertoeslag

GroenLinks meldde in een stemverklaring over de affaire kindertoeslag dat het een triest verhaal is, maar dat er ontzettend hard gewerkt is door de Sociale Wijk Teams, ambtenaren en wethouder economie.

De VVD zei over de verkeersveiligheid bij winkelcentrum Stadshagen dat deze onterecht door de gemeente als veilig werd gezien. Kinderen moeten er veilig naar school kunnen en wanneer mensen er rijden zonder licht op de fiets is dat niet o.k.

Bouw

Het beeldkwaliteitsplan Breezicht-Noord is aangenomen, evenals het bestemmingsplan Voorsterpoort Russenweg. Wat betreft het ombouwen van kantoren tot woningen aan de Schuttevaerkade, zeggen PvdA en de SP dat het niet goed is dat daar geen sociale huurwoningen komen. De SP neemt het zo hoog op dat ze zelfs tegen stemt, de PvdA stemt voor omdat zij het zo belangrijk vindt dat er toch woningen komen.

Voor prostitutie en sekswerk komt er een landelijke vergunningsplicht. Daarom moet de plaatselijke APV (Algemene Politie Verordening) worden aangepast.  De ChristenUnie en Swollwacht dienen hierbij een motie in om de kennis, ervaring en netwerken van specifieke prostitutie-hulpverleners beter te benutten. Veel sekswerkers hebben een grote afstand tot formele instanties, waaronder de overheid. Daardoor is de drempel voor hen hoog om hulp te aanvaarden. Volgens wethouder Michiel van Willigen werkt de gemeente in de opvang van prostituees samen met instanties als Het Scharlaken Koord en het Leger des Heils, Sociaal Wijkteam en GGD verpleegkundigen, en blijft dit ook doen. De motie en het voorstel zijn unaniem aangenomen door de raad.

Actuele onderwerpen

Verder zijn er nog drie moties vreemd aan de dag besproken. Dit zijn moties over actuele onderwerpen. De eerste was van het CDA en ging over de beeldengroep Van der Capellen. Zij is teleurgesteld dat deze nog steeds niet naar Zwolle komt, maar ziet heil in het plan om een 3D geprinte kopie te maken. Wethouder Monique Schuttenbeld vindt het een positief plan, maar vermeldt dat er al plannen zijn voor een semi-permanente tentoonstelling. Daardoor is de motie overbodig. Het CDA besluit daarop om de motie aan te houden (tot later moment).

De tweede motie ging over een groene schouw voor bedrijventerreinen. Volgens de indieners zijn bedrijven er blij mee wanneer dit wordt georganiseerd door de gemeente. Wethouder René de Heer antwoordde daarop dat dit heel goed mogelijk is binnen de actualisatie van het groenbeleid, waarop binnenkort wordt besloten. Deze motie is na de kanttekening van de wethouder unaniem aangenomen.

Motie drie ging over het versterken van de organisatiegraad van bedrijven, naar aanleiding van het debat van een week eerder. Volgens GroenLinks is een stevige organisatiegraad belangrijk voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Wethouder René de Heer zegt daarop dat dit waar is en hij laat de beslissing aan de raad. Er zouden dan wel financiële middelen moeten worden vrijgemaakt hiervoor door de gemeente. Deze motie is aangenomen. Alleen PvdA en D66 waren tegen omdat zij deze motie overbodig vinden.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te zien. De stukken en de agenda zijn hier tevens in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indieningstermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button