Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: gemeenteraad neemt besluiten en praat over eventvoorziening

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle was maandagavond 8 juli bijeen voor een rijtje besluiten en een kort debat over de aanpak voor de nieuwe eventvoorziening. Ook is afscheid genomen van wethouder Monique Schuttenbeld.

Er waren om te beginnen mondelinge vragen over de defecte roltrappen en liften op het station Zwolle. Volgens de wethouder werkt men daar met man en macht aan, en is het mogelijk om een taxirit vergoed te krijgen naar het volgende station voor mensen die afhankelijk zijn van de lift.

Jaarstukken

De jaarstukken voor 2023, beleidsrapportage 1-2024 en de MPV (Meerjaren Prognose Vastgoed) zijn unaniem aangenomen. Over de wijziging van de leges in verband met de zero emissie zone hadden de diverse fracties nog een inbreng. Swollwacht wil de invoering uitstellen tot 2030, omdat ondernemers er nog niet aan toe zijn. Andere partijen houden vast aan het plan, juist omdat er een leerjaar is ingebouwd, en er ondersteuning is voor alle ondernemers, bijvoorbeeld met ontheffingen.

De GroenLinks fractie had ter afscheid van wethouder Monique Schuttenbeld het politieke landschap uitgetekend waarin ze werkzaam is geweest.

Wethouder Schuttenbeld werd door burgemeester Peter Snijders geroemd als een betrokken bestuurder, die aan de wieg van veel nieuwe ontwikkelingen heeft gestaan, bijvoorbeeld bij de energietransitie en erfgoed. Fractievoorzitter van GroenLinks, Anja Roelfs, deed ook een duit in het zakje en portretteerde Schuttenbeld als een zijinstromer met grote ambities. Ze bedacht het Hanza participatieplan en daar is iedereen heel gelukkig mee. Wat de oud-wethouder nu gaat doen is nog niet bekend.

Wethouder Monique Schuttenbeld bij haar afscheid in de raadszaal.

Vervolgprocedure eventvoorziening

Over de nieuwe procedure voor de indoor eventvoorziening in Zwolle konden de partijen kort zijn. Al eerder was hierover een besloten bijeenkomst en de opmerkingen die daarin gemaakt zijn, zijn meegenomen in het plan van aanpak dat nu voor ligt.

D66 vindt  dat het belangrijk is welke vragen je precies stelt bij een marktconsultatie. Experiment en creativiteit moet mogelijk zijn. De SP vindt het een hoofdpijndossier, maar hoopt dat er is geleerd van het verleden. Ze vindt dat er niet krampachtig moet worden vastgehouden aan een locatie of aantal vierkante meters.

De VVD is blij met de stappen in de goede richting, maar zij hoopt dat er niet teveel regels komen voor de marktconsultatie. GroenLinks wil met een open vizier het proces in stappen en wil sturen op een multigebruik van de eventvoorziening.

Het CDA memoreert dat vrijwel alle eerder aangedragen ideeën zijn opgenomen in het plan van aanpak en is blij met het advies hierin. Zij is zeer benieuwd naar de marktconsultatie en wil zich aasluiten bij de uitkomst. De ChristenUnie wil niet teveel kaders stellen, en de kansen vergroten, bijvoorbeeld door niet te streng op het aantal vierkante meters te sturen. Naar externe experts moet goed worden geluisterd.

De PvdA breekt een lans voor de duurzaamheid van het project, zonder dat er te veel nadruk op wordt gelegd.

Reactie wethouder Paul Guldemond

Wethouder Guldemond geeft allereerst de complimenten aan degenen die gewerkt hebben aan het plan van aanpak. Verder verwacht hij veel van slimme ideeën uit de markt en van experts. Hij is het eens met D66 dat scherp geformuleerd moet worden wat we nu eigenlijk willen en met de VVD dat teveel kaders ook voor vertraging zorgt.

Wat betreft duurzaamheid wil deze wethouder vasthouden aan minimumeisen, maar hij verwacht dat dit geen probleem gaat zijn. Duurzaamheid is al standaard opgenomen in bouwbesluiten en dergelijke.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren