Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad debatteert over vrijetijdsbesteding en economie

Zwolle – Maandagavond 6 maart 2023 was de Zwolse gemeenteraad bij elkaar om in debat te gaan over de thema’s economie en vrijetijdsbesteding.

De VVD opende met het onderwerp over RTV focus. De partij vindt een goede nieuwsvoorziening in de  stad belangrijk, maar wil graag beter monitoren wat er met de subsidie gebeurt. De omroep krijgt nu 83.000 euro subsidie per jaar, dat is echter een schijntje van wat RTV Oost krijgt, zij krijgen 13 miljoen euro. De omroep moet zich aan de regels houden die voorwaarde zijn voor de subsidieregeling, zegt de VVD. Dat houdt in financiën en bestuur, zoals het onafhankelijk PBO (Programma Bepalend Orgaan). Dat PBO moet registreren of er voor voldoende doelgroepen nieuws is.

Ook vindt de VVD dat Zwolle een goede eventvoorziening verdient. Zij vraagt zich echter af of het enige bedrijf dat over is gebleven na de aanbesteding niet preferent behandeld wordt, omdat deze ontwikkelaar meer tijd krijgt van het college voor haar plannen.

Beeldengroep

Swollwacht stapt op de bres voor de beeldengroep Joan Derk van der Capellen, dat een icoon moet worden voor de Zwolse geschiedenis. Er is tot op niveau van Mark Rutte en Berlusconi geijverd om de beeldengroep naar Zwolle te halen, en Swollwacht vindt het diep triest dat het niet is gelukt. Het financiële probleem bij RTV Focus vindt zij heel ernstig. Zij stemt ermee in dat het college een signaal afgeeft naar het Commissariaat voor de Media. Bij het verlenen van de licentie waren de plannen van RTV Focus uitstekend, maar hoe is dat nu, vraagt Swollwacht.

De PvdA laat zien hoe het themadebat vooral gaat over ambities, teleurstellingen en verwachtingen. De eerste teleurstelling is de Port of Zwolle. De informatienota erover is weifelend en twijfelend. De partij wil graag de mogelijkheid om nee te zeggen tegen bedrijven die zich daar willen vestigen. Ze vraagt zich af wat voor banen de nieuw te bouwen haven oplevert. De partij vraagt zich ook af wat er veranderd is sinds vorig jaar wat betreft het beleid tegen fossiele reclames. Ze vindt dat de verwachtingen voor een lokale omroep moeten worden bijgesteld, immers ook de vorige licentiehouder kon niet rondkomen.

Natura2000

GroenLinks vindt het onderwerp over de reclames voor fossiele producten belangrijk. Door verbranding van deze stoffen overlijden wereldwijd meer mensen dan aan roken. Bovendien zorgt het voor gevaarlijke klimaatverandering. De partij overweegt een motie hiervoor. GroenLinks is blij met de aanstalten voor een klimaatbestendige, duurzame en circulaire Port of Zwolle. Zij wil wel meer aandacht voor de kwetsbare natura2000 gebieden in de omgeving die er last van kunnen krijgen. Belangrijk vindt zij om eerst te kijken hoe bestaande bedrijven te verduurzamen en pas daarna naar nieuwbouw.

Wat betreft de lokale omroep vindt GroenLinks dat de VVD een zondebok zoekt om zich op af te reageren. En de partij wil de omroep, die nu pro-actief stappen neemt, graag wat respijt gunnen. Ze is blij met de plannen die leven bij museum ANNO.

Bouwen op bedrijventerreinen

Het CDA begint met een algemene tendens aan te geven. Dat betekent dat de partij blij is hoe op dit moment in Zwolle wordt ingezet op vrijetijdsinvulling, op diverse fronten. Zij maakt zich wel zorgen over de besteding van de ruimte bij de Port of Zwolle. Een proef om hoger te bouwen op bedrijventerreinen juicht zij toe. Ook een lokaal verbod op fossiele reclames juicht zij toe, ook als ze kijkt naar hoe dat in andere steden is toegepast. De partij is ook erg bezorgd over de gang van zaken met de nieuwe eventvoorzingen.

De SP vindt het signaal dat het college stuurt over RTV Focus naar het Commissariaat van de Media rijkelijk laat. Zij vreest dat er niets gebeurt voordat de licentie is afgelopen, ook gezien de werkwijze van het CvdM. De jaarverslagen zijn laat ontvangen en de partij vraagt zich af wat er gebeurt als de beoordeling van de omroep negatief uitvalt. Zijn de prestatieafspraken wel voldoende, vraagt de partij. Wat betreft de reclames voor fossiele brandstoffen vraagt de partij zich af waarom het college van zijn eerder besluit terugkomt, en nu niet verbiedt.

Meer reclames verbieden

De PvdD maakt zich vooral boos over de invloed van fossiele brandstoffen op onze gezondheid en klimaat en vindt het dan ook niet meer dan logisch om reclames voor fossiele brandstoffen te verbieden. Zij zou hier nog een verbod op reclames voor vlees en vliegen willen toevoegen. Ook van wege de SDG’s vindt zij dit belangrijk. De reclames zijn misleidend, zegt zij, en houden de mensen een werkelijkheid voor die niet bestaat.

De CU zegt dat de tijd dat de IJsselhallen gaan sluiten naderbij komt, en er is nog geen spa in de grond voor een nieuwe eventvoorziening. Ze zou ook graag een outdoor event locatie zien, bijvoorbeeld voor Jumping Zwolle of popconcerten. Echter zegt de wethouder dat het moeilijk is om daarvoor ruimte te vinden. Er moet wel aandacht zijn voor participatie met inwoners van het gebied. Zij vindt dat de onzekerheden rond de Port of Zwolle goed benoemd zijn. Niet alle transport kan over water bijvoorbeeld bij droogte. De partij signaleert dat er bij RTV Focus ook veel goede dingen gebeuren, en dat de omroep met een kleiner team slagvaardiger is.

Stad of haven

D66 vindt dat het scenario voor de Port of Zwolle er goed uitziet. De ambitie is groen en duurzaam. Echter vraagt zij zich af wat hier leidend is, de uitbreiding van PoZ of de noden van de stad. Railvervoer is schoner dan over de weg, maar is het wel in het belang van Zwolle, wil de partij weten. Wat betreft de beeldengroep van Joan Derk van der Capellen wil zij het oude plan van een 3D print van de beeldengroep van stal halen.

Reactie wethouder Monique Schuttenbeld

Wethouder Schuttenbeld zegt dat zij een goede lokale omroep wil, maar dat zij er weinig invloed op heeft. Het is vooral aan het Commissariaat voor de Media om hier naar te kijken, en die is druk bezet. Momenteel zijn er wekelijkse gesprekken met RTV Focus.

Wat betreft de beeldengroep van Joan Derk van der Capellen is er nu gekozen voor een project door ANNO, wat onder andere een muurschildering bevat.

Over de eventvoorziening zijn vertrouwelijke stukken in te zien door de gemeenteraad. Dat zou moeten maken dat de partijen zich verzoenen met de werkwijze. De wethouder heeft veel vertrouwen in de gekozen ontwikkelaar, anders zou zij niet met haar zijn doorgegaan. Het streven is om voor de zomer duidelijkheid te hebben over de gunning.

Reactie wethouder Paul Guldemond

Wethouder Guldemond zegt dat  de ambitie voor de Port of Zwolle onderdeel is geworden van de regio-deal. Er zijn gesprekken gaande hoe dit eruit zou moeten gaan zien. Dat is een hele puzzel, en planologische aanpassing is nodig. Ook pleit hij voor selectie van bedrijven aan de poort. Er moet 70-80 hectare vrijkomen voor bedrijvigheid en dat is veel. Het gaat om ruimte in de havens van Zwolle, Meppel en Kampen, waarbij Zwolle de kleinste is.

Reclames voor fossiele producten verbieden ziet de wethouder niet zitten, omdat er nog geen jurisprudentie over is. Ook is het onduidelijk hoever het verbod moet gaan en is minister Jetten een landelijk verbod aan het voorbereiden. Daar wil hij graag op wachten.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zij hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button