Nieuws uit ZwolleVoorpaginaWonen

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over prestatieafspraken woningcorporaties

Zwolle – Maandagavond 21 februari debatteerde de Zwolse gemeenteraad over het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties in de stad.

De SP is de partij die het debat heeft aangevraagd. Zij wil een kans voor meer sociale woningbouw, omdat veel mensen uit de middenklasse geen betaalbare woning meer kunnen vinden. Het gaat daarbij om ‘gewone mensen’. Daarbij moet worden gedacht aan schoonmakers, verleegkundigen, boa’s, schilders, gepensioneerden, etcetera. De wachtlijst voor een woning met sociale huur bedraagt nu wel 8 jaar, en dat is onwenselijk. De SP ziet een oplossing in meer volkshuisvesting in plaats van marktwerking. De grootste prioriteit heeft daarbij het beschikbaar stellen van meer woningen.

Percentages

PvdA geeft ook de grootste prioriteit aan beschikbare woningen, net als vrijwel alle andere partijen. De partij redeneert dat de gewenste 30% sociale woningbouw niet wordt gehaald wanneer er elke keer minder van worden gebouwd dan begroot. Bij een verschuiving van de aantallen, zou er dan niet een tekort ontstaan bij de goedkope koop? De partij wil niet dat er sociale woningen verkocht gaan worden, omdat er toch al een groot tekort aan is. In een enkel geval moet het misschien mogelijk blijven.

D66 vindt dat iedereen in Zwolle een fijne woning verdient, en wil deze vooral duurzaam en passend bij de wijk. De eerste prioriteit daarbij vindt zij de omvang van het woningpark, daarna de doorstroming. Ze heeft vertrouwen in het beleid voor sociale woningbouw zoals het nu is. Tiny houses zouden nog kunnen worden toegevoegd als optie voor betaalbaar wonen. Met wooncoaches en voorrang voor uitstromers zou er ook meer ruimte kunnen worden gemaakt. De verhouding tussen vragers en dragers in de wijk moet goed zijn.

Stoelendans

De VVD haalt de metafoor van de stoelendans aan. Daarbij schuiven mensen steeds door, maar is er altijd één stoel te weinig. Zo wil zij niet dat de woningmarkt zich ontwikkelt, en daarom wil zij bouwen aan woningen. Zowel met inbreiding als met een uitleglocatie. Op dit moment wordt er volgens de partij teveel gericht op doorstroming. In tegenstelling tot het coalitieakkoord, concludeert de partij, worden ook bestaande plannen opnieuw bekeken, en dat zorgt weer voor vertragingen.

De ChristenUnie bekijkt de prestatieafspraken met de woningcorporaties en ziet afspraken voor de langere termijn. Daarbij wordt er veel samengewerkt met betrokken organisaties en gegevens worden gedeeld. Er is ook een rol voor de rijksoverheid. Een voorbeeld voor de partij is de uitstroom van de Herberg. Mensen komen vooral in Zwolle terecht, terwijl ze uit de regio komen. Volgens wethoudere Dorrit de Jong moet er ook rekening mee worden gehouden dat zij in Zwolle zijn gaan wortelen door hun verblijf. De schaarste aan sociale woningen moet volgens de partij eerlijk worden verdeeld.

Ongezonde thuissituaties

Het CDA ziet dat de situatie op de woningmarkt zorgelijk blijft. Ook minister Hugo de Jonge heeft aandacht voor meer sociale woningbouw en dat is positief. Voor het CDA is versnellen van de woningbouw de hoogste prioriteit. Zij wil ongezonde thuissituaties door woninggebrek voorkomen. Ook wil zij investeren in leefbaarheid van wijken door maatschappelijke organisaties een plek te blijven geven met lage huur. Ook wil zij aandacht voor energie armoede in dit verband. Tevens moeten mensen met een laag inkomen een huis kunnen kopen.

GroenLinks vindt het bijzonder goed als gemeenteraad om aan de voorkant van het beleidsproces één en ander mee te geven voor de woningcorporaties. Het is echter ook lastig en complex. Iedereen heeft hoge ambities, maar is dat allemaal wel haalbaar, vraagt de partij zich af. Duurzaam en circulair bouwen heeft voor GroenLinks de hoogste prioriteit. Dit zou moeten gebeuren in nieuwbouw en in bestaande bouw. Ook moet men werken aan doelgroepenbeleid. Er moet een thuis zijn voor iedereen. De sociale huurvoorraad lijkt te gaan voldoen aan de ambities.

Reactie wethouder Dorrit de Jong

Wethouder De Jong zegt dat het nogal wat is, afspraken maken met huurders en woningcorporaties voor de komende vier jaar. En daarbovenop komen dan nog de afspraken in de jaarschijf. De gemeente Zwolle heeft nog steeds de ambitie om veel te bouwen, in de bekende verhouding van 30/40/30. Volgens haar voldoen de percentages aan de eisen van de bevolkingssamenstelling.

Er zijn nu afspraken over harde aantallen, waaronder veel flexwoningen. De bestaande voorraad gaat ook beter benut worden, bijvoorbeeld door woningcoaches en verhuispremies. Bij bouw van sociale woningen wordt vanaf nu rekening gehouden met een 25-jarig in het sociale bestand houden van de woning. Voorheen was dat 15 jaar. Dit met terugwerkende kracht invoeren is niet mogelijk. Particuliere complexen laten overnemen door woningcorporaties is in deze tijd een goede stap, omdat de verhuurdersheffing is afgeschaft, en corporaties meer geld beschikbaar hebben, zegt de wethouder.

Corporaties en woningbouwverenigingen hebben de plicht om de woningen te verduurzamen, en dat gebeurt dan ook. Kopers in de buurt zouden daarbij moeten kunnen aanhaken. Daar worden afspraken over gemaakt. Natuur inclusief bouwen is zeker een prioriteit bij de wethouder. Immers, oude woningen hebben allerlei kieren en gaten waar dieren in wonen, bij isolatie moeten deze dieren een andere plek krijgen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button