Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over leefomgeving

Zwolle – Maandagavond 27 maart 2023 was de gemeenteraad van Zwolle bijeen voor een themadebat over de fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling. De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen waren de toestand aan de Nieuwe Deventerweg, de Menistenbrug, de verplichte aankoop van keukens in Breezicht en een MIRT-onderzoek.

Als eerste was een inspreker aan de beurt, de heer Bas Smits namen bewoners van de Bagijnesingel nabij de Turfmarkt en Menistenbrug. Hij uitte zijn zorgen vooral over het onderzoek naar de verkeersveiligheid dat daar door de gemeente is gedaan. Volgens hem rammelt de statistiek aan alle kanten, en hij vindt dan ook dat afsluiting van de brug voor gemotoriseerd verkeer nog steeds nodig is om hardrijden tegen te gaan en kinderen veilig te kunnen laten spelen. Wethouder Gerdien Rots houdt echter vast aan de beslissing, omdat afsluiten een wel heel stringente maatregel is en niet passend hier.  Wel komen er andere maatregelen voor een veiliger situatie, zoals dynamische snelheidsborden.

Bestemmingsplan

De heer Bram van Duinen sprak in namens bewonersbelang Assendorp. Zij zijn het niet eens met de vergunningverlening voor plannen die woningen gaan optoppen op de Nieuwe Deventerweg. De bestemmingsplannen in dit gebied zijn volgens hen niet correct en houden geen rekening met de gedachte van conservering in dit gebied. Om die reden zijn zij bezig met een juridisch traject. De wethouder wacht de uitkomst hiervan af alvorens maatregelen te nemen.

De VVD vraagt vanwege een bezoek van haar tweede kamerfractie aan een groene wijk in Culemborg aandacht voor deze nieuwe manier van natuurbehoud. Het blijkt dat deze woonwijk meer biodiversiteit heeft dan bijvoorbeeld een weiland. Wethouder Dorrit de Jong is hier niet van overtuigd, zij denkt dat er genoeg informatie uitwisseling is in Nederland via allerlei platforms en wil hier dan ook geen extra tijd in stoppen. Volgens haar is Zwolle koploper op het gebied van natuurinclusiviteit.

MIRT onderzoek

GroenLinks richt zich op de woonbrief, daarin een terugblik op het beleid van 2022 en vooruitblik naar de komende jaren. De partij wil niet focussen op een nieuwe uitleglocatie buiten de stad, omdat het nog heel lang kan duren voor het zover is. De partij zoekt snellere oplossingen. Ze maakt zich wel zorgen over de rijsnelheden bij de Menistenbrug. Het MIRT rapport laat nog op zich wachten en dat vindt de partij jammer. Het beleid van de afgelopen 10-15 jaar werpt echter zijn vruchten af. Het gebruik van personenauto is gelijk gebleven ondanks groeiende stad, en OV gebruik is gestegen.

De PvdA markeert even het geluid van de autolesbedrijven, die brutaalweg op een deelautoplaats gaan parkeren. Dit ziet de partij als typerend voor hoe er met nieuwe dingen wordt omgegaan. Op het stationsplein is het volgens de partij nog te druk met auto’s. Volgens wethouder Gerdien Rots komt hier nog wel verandering in wanneer de laatste fase van het bouwproject rond het station is afgerond. Ook vraagt de partij aandacht voor krappe studentenhuisvesting.

Klimaat rond wonen

De SP hekelt het politieke klimaat rond wonen. Volgens de partij zit de gemeenteraad op haar handen en staat de woningzoekende niet centraal. Ze vindt dat de bewoners aan de Nieuwe Deventerweg zich niet moeten laten afschepen. Het op zijn beloop laten van de kwesties is volgens haar een patroon in deze gemeente. Ook waarschuwt zij nog eens tegen huisjesmelkers.

De ChristenUnie zegt dat de wooncrisis niet alleen kwantitatief is, maar ook kwalitatief. Ze trekt een vergelijking met de jaren na WOII, toen er ook veel gebouwd werd. Andere partijen vinden die vergelijking mank gaan omdat er toen veel krotten waren, wat nu niet zo is. De ChristenUnie staat voor duurzaam bouwen met mogelijkheden voor gemeenschappelijke ruimten. Net als de SP wil zij een grotere rol voor de woningcorporaties. Bij inbreiding ook moet er ruimte zijn voor maatschappelijke organisaties. De wethouder wil hieraan tegemoet komen, maar zegt dat het niet gemakkelijk is.

Doorstroming

Het CDA vindt het realiseren van woningen topprioriteit. Één van de problemen is het stagneren van de doorstroming, waarbij senioren en gescheidenen blijven wonen in een huis dat eigenlijk te groot voor hen is. Ook zijn er problemen bij de beleggers en ontwikkelaars. Er komt geld van het rijk, maar waar blijft dat, vraagt de partij zich af. Ze ziet stikstof als een groot probleem en ziet wel een deel van de oplossing in woningsplitsing. Wanneer dat samengaat met autoluwheid, dan kan het een uitkomst zijn. Cohesie in de buurt vindt de partij belangrijk, en maatschappelijke organisaties kunnen daarbij helpen.

Swollwacht meent dat er lef nodig is om de woningplannen goed te realiseren. Betaalbare woningen zijn niet makkelijk te verkrijgen. De partij is erg boos over de verplichting voor nieuwe bewoners een keuken af te nemen die zorgt dat het huis in de duurdere categorie komt te vallen. Dit vindt zij niet toevallig en wil zij paal en perk aan stellen. Wethouder Monique Schuttenbeld echter, zegt dat het van de wet mag en dat zij dus niets anders kan doen dan het ter sprake stellen.

Benieuwd

D66 heeft de stukken gelezen en dankt de betrokkenen. Ze is benieuwd naar het onderzoek voor de uitleglocatie voor woningen buiten de stad. Zij krijgt verschillendesignalen uit het rondetafelgesprek van kortgeleden. Parkeernormen kunnen bewoning tegenhouden, denkt de partij.

De PvdD heeft nog steeds haar vragen bij het dunnen van de bomen aan de Oude Mars. Volgens wethouder Schuttenbeld is dat allemaal echter volstrekt in orde.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren