Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: debat gemeenteraad Zwolle over burgerberaad

Zwolle – Op dinsdagavond debatteerde de gemeenteraad van Zwolle in de TaKzaal van het gemeentehuis over de opinienota burgerberaad. Vanwege een technische storing zijn niet alle bijdragen verwerkt in dit artikel.

De discussie ontspon zich er vooral over dat het proces van het burgerberaad goed moet zijn. Dat houdt in dat er rekening mee moet worden gehouden met hoe de loting plaatsvindt. Niet iedereen kan of wil meedoen en een groep van 100 mensen, waarmee zal worden gewerkt, is niet persé representatief. Ook staat in de huidige nota niet genoeg over hoe de evaluatie plaatsvindt. Werkt het burgerberaad wel of niet, is daarbij de vraag.

Scepsis en enthousiasme

De PvdD en Volt waren de partijen die het meest enthousiast waren over het burgerberaad. Zij zien hierin een manier om het vertrouwen van inwoners in de politiek te herstellen. De SP en PvdA waren het meest sceptisch. De SP is van mening dat de gemeenteraad zoals die nu functioneert al een afspiegeling is van de samenleving doordat ze democratisch gekozen is. De PvdA vindt dat meer zeggenschap niet persé een oplossing is voor meer vertrouwen in de politiek, dit kan juist ook tegendraads werken wanneer het advies na veel moeite in geleide gesprekken toch niet wordt aangenomen. De VVD wil ook niet op voorhand de uitkomsten van het advies overnemen. De gemeenteraad moet het laatste woord houden.

Er is wat heen en weer gepraat over de onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen, maar daar is niets definitiefs over gezegd. Het zou over vuurwerk kunnen gaan, of over de energietransitie, maar ook bijvoorbeeld armoedebeleid. Tevens is uit de nota niet geheel duidelijk hoeveel burgerberaden er komen. Wel vinden alle partijen het nodig dat er een vergoeding tegenover het meedoen staat, zoals voor kinderopvang. Gedacht wordt aan een bedrag van 50 euro per sessie per persoon.

Uitwerking

De werkgroep die de nota heeft voorbereid gaat aan de slag met de opmerkingen van de raad van deze avond, en verwerkt ze in een nieuwe nota. Daardoor wordt het houden van het burgerberaad iets uitgesteld. Maar dat het komt lijkt zeker.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button