Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Besluiten gemeenteraad 30 mei 2023

Zwolle – Op dinsdagavond 30 mei was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om besluiten te nemen over zo’n 25 onderwerpen. Ook waren er vier insprekers.

De eerste inspreker was Floris Trumphler, namens de actiegroep ‘Behoud vergunninghoudersplaatsen binnenstad’. Zij haalden 625 handtekeningen op met een petitie bij inwoners die hun parkeervergunningen met bijbehorende plekken willen behouden. Het wordt voor hen te lastig om de auto op afstand te moeten parkeren, bijvoorbeeld bij boodschappen doen of iemand halen en brengen. En zeker wanneer zij wat ouder worden. Volgens hen is het mogelijk om de vergunninghoudersplekken te laten bestaan.

Miskend

De tweede inspreker was Jan Noordermeer. Hij sprak namens 75 huishoudens in Breezicht-Zuid. Zij voelen zich miskend doordat met hun wensen voor geen hoogbouw geen rekening wordt gehouden. Ook vinden zij zichzelf misleid  door de gemeente, omdat ooit een wethouder heeft gezegd dat er geen hogere gebouwen meer bijkomen op die plek. Zij willen meer serieus genomen worden door de gemeente in hun belangen.

Inspreker Ted van Doorn sprak op persoonlijke titel, en hij vind de wegbrengmogelijkheden bij het station te kort schieten. Het is daar chaos en kan gemakkelijk wat terrein bijgetrokken worden, zegt hij.

Padelbanen

Andreas Ezinga sprak in voor Peakz Padel. Wanneer de IJsselhallen gesloopt gaan worden, moeten zij er uit en er is nog niet echt zicht op een nieuwe locatie. Er moet een hal komen van 6 tot 11 meter hoog. Dat is lastig te vinden. De helft van de immens populaire padelbanen in Zwolle zou dan voor in ieder geval twee jaar gaan verdwijnen. De organisatie wil graag hulp van de gemeente bij de zoektocht. De VVD diende ook vragen in over de padelbanen. Daarin vroeg zij of de Bogenhal kon worden gebruikt, of misschien de Rode Loods bij het station, maar om praktische redenen is dat niet mogelijk. Voor de 8.000 actieve padelspelers in Zwolle moet wel een goede oplossing komen, vindt iedereen.

D66 diende een motie in bij de Zwolse aanpak participatie, Hanza!. Zij ziet hoe belangrijk het is dat men inwoners ziet en hoort, en dat er goede participatie is. Zij wil de participatieverordening vóór de zomer van 2024 in werking hebben. Wethouder Schuttenbeld had geen bezwaar tegen deze motie, deze werd dan ook raadsbreed aangenomen.

Rekenkamer

Alle partijen waren het eens met de omvorming van de rekenkamercommissie tot rekenkamer. De VVD gaf daarbij aan dat deze een belangrijke rol heeft voor betrouwbaar bestuur en steunt de verandering van harte.

Wat betreft het beschermd wonen naar beschermd thuis waarschuwt de VVD voor de kosten die dit zou kunnen opleveren, en zij pleit voor een effectief beleid. De PvdD is blij dat de zorg geborgd is en deze beweging past in de beweging richting lichtere zorg. De gehele raad keurt de nota voor passende ondersteuning goed.

Twee moties van Swollwacht, over het strategieboek ‘warme harten in een klimaatadaptieve delta’ en het ontwikkelen van de ‘White spot’ in Breezicht-Zuid haalden het niet. De fractie wilde dat men bewoners gelijkwaardig ziet aan de ontwikkelaars, en dat zij mee mogen praten aan de tekentafel.  Volgens wethouder Monique Schuttenbeld kan men het strategieboek niet meer aanpassen, omdat het al geheel vastligt, en hebben inwoners nu eenmaal een andere rol dan bijvoorbeeld ontwikkelaars.

Kegelhuis en Hanzestad

Op het laatste moment zijn nog moties ingebracht over het Kegelhuis en de effectiviteit van het merk ‘Zwolle Hartstad’. Swollwacht wil dat het Kegelhuis ruimhartige compensatie krijgt van de gemeente en ziet de juridische schermutselingen die nu lopen, als niet prettig. Volgens wethouder Schuttenbeld lopen de onderzoeken voor de Stilohallocatie nog en kan zij dus weinig zeggen. De motie haalde het niet.

De ChristenUnie wil graag een betere monitoring voor de campagne ‘Zwolle Hartstad’, om te voorkomen dat er geld over de balk wordt gesmeten, en deze motie is aangenomen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button