Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Verscherpt toezicht Stichting Driezorg in Zwolle per 18 december opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Driezorg in Zwolle per 18 december opgeheven. De inspectie heeft vastgesteld dat de verbetermaatregelen in voldoende mate zijn doorgevoerd.

Op 5 januari 2015 stelde de inspectie Stichting Driezorg onder verscherpt toezicht. De kwaliteit van de zorg was niet voldoende. Zo waren de cliëntendossiers niet op orde en was de medicatieveiligheid onvoldoende. Op 16 juni 2015 bezocht de inspectie Stichting Driezorg opnieuw om te toetsen of de gewenste verbeteringen waren doorgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat er hard was gewerkt om de zorg te verbeteren. Echter, veel beleid was nog in ontwikkeling en nog niet geïmplementeerd en geborgd. Besloten werd om het verscherpt toezicht met 6 maanden te verlengen.

Op 1 december 2015 heeft de inspectie Driezorg, woonzorgcentrum Rivierenhof opnieuw bezocht om te toetsen of aan de normen werd voldaan. Uit het inspectiebezoek blijkt dat stichting Driezorg de noodzakelijke verbetermaatregelen op voortvarende wijze heeft genomen en dat inmiddels aan bijna alle normen wordt voldaan. De inspectie heft daarom het verlengde verscherpte toezicht bij stichting Driezorg per 18 december 2015 op. De inspectie blijft de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg bij Stichting Driezorg volgen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button