Nieuws uit ZwolleZwolle Kiest

Verkiezingsprogramma PvdA

Zeker zijn van een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle

Zwolle – Een prachtige stad die tot 2040 langzaam doorgroeit tot 140.000 Zwollenaren. Een stad waar we trots op zijn. Waar we samen werken, ontspannen en zorgen voor elkaar. Waar we ons samen inzetten om je straat groener of veiliger maken. Een stad waar je kunt genieten van festivals en theater. Van een avondje PEC of hardlopen langs de IJssel. Een stad waar alle kinderen gelijke kansen krijgen, waar we zuinig omgaan met de natuur. Waar we werken aan schone energie. Een stad waar we samen werken, ontspannen en zorgen voor elkaar. Dat is het Zwolle waar de PvdA de afgelopen jaren aan heeft gebouwd en daaraan willen ze blijven bouwen! En dat doen ze niet alleen, dat doen ze bijvoorbeeld samen met alle #bouwersvanzwolle.

PvdA over Zwolle

En ja, onze uitgangspositie is goed. Mensen in Zwolle zijn over het algemeen erg tevreden met hun stad. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,8*. Zwolle is financieel gezond. Onderwijs, cultuur en sport zijn van een hoog niveau, net als de kwaliteit van de binnenstad en de leefbaarheid van wijken. Maar niet alles gaat goed en niet voor iedereen is het goed leven in onze stad. En er zijn nieuwe uitdagingen. Ons energiegebruik moet duurzamer. Onze arbeidsmarkt verandert en iedereen moet de kans krijgen een bijdrage te leveren aan zijn omgeving. De bestaanszekerheid van mensen staat onder druk. In de gezondheidszorg zijn grote stappen ter verbetering gezet, maar er zijn ook nog grote stappen te maken. Zwolle mag ook een beetje liever worden: tolerantie en verdraagzaamheid of simpelweg een beetje begrip voor elkaar opbrengen is soms ver te zoeken. En ook in Zwolle lijken regels soms belangrijker dan mensen.

Totstandkoming verkiezingsprogramma

De PvdA is in het verkiezingsprogramma niet over één nacht ijs gegaan. In heel veel wijken heeft de partij met veel mensen gesproken, met deskundigen hebben ze over verschillende thema’s gesproken, ze hebben PvdA leden geraadpleegd en de partij heeft haar eigen kennis en ervaring volop benut. De uitkomsten daarvan kunnen niet samengevat worden op een A4tje. Daarom heeft de partij per thema en per wijk beschreven wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen doen. Dit is de samenvatting van het verkiezingsprogramma van de PvdA. Hiermee laat de partij zien waar haar prioriteiten liggen voor de toekomst van Zwolle en alle Zwollenaren. Op www.zwolle.pvda/standpunten vindt u per thema en wijk alle achtergronden en afwegingen.

Zeker zijn

Natuurlijk zijn nog niet alle keuzes die de PvdA de komende jaren maken te voorzien. De partij laat zich daarom altijd leiden door haar idealen. Keuzes die bijdragen aan vertrouwen in de toekomst.
Zeker zijn van goed en eerlijk werk. Dat je mag zijn en worden wie je bent. Dat er goede zorg in de buurt is. Dat je veilig en betaalbaar kunt wonen. Dat er goed en passend onderwijs is. Dat je zeker bent dat de gemeente er voor je is.

Verkiezingsprogramma PvdA

Gerelateerde artikelen

Back to top button