Nieuws uit ZwolleZwolle Kiest

Verkiezingsprogramma D66

“Zwolle is van jou!”

Zwolle – Kansen voor iedereen, de vrijheid om jezelf te zijn en een goede toekomst. Daar zet D66 Zwolle zich de komende jaren voor in. Met het verkiezingsprogramma “Zwolle is van jou!” schetst de partij hoe de gemeente Zwolle de komende 4 jaar zich verder moet ontwikkelen tot een gemeente die besluiten neemt mét inwoners en niet voor inwoners. Op donderdag 16 november stelden de Zwolse D66 leden het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 vast.

Sociaal en liberaal

D66 staat voor vrijheid en verbinding. Het sociaal liberale programma geeft ruimte aan iedereen die ideeën heeft en die wil realiseren. Het positieve geloof in mensen krijgt in het programma van D66 vorm in punten als de vrijheid om te ondernemen (ook op zondag), een flexibele bijstand en vernieuwing van de democratie. De verbinding krijgt gestalte door de inzet om iedereen gelijke kansen te bieden, door goed onderwijs, kunst en cultuur en een fijne leefomgeving waar de menselijke maat het uitgangspunt is.

Speerpunten

De strategische koers die het huidige college heeft ingezet wil D66 vervolgen. De invloed die inwoners op hun stad hebben loopt daarbij door alle thema’s in het programma heen. D66 Zwolle wil de komende jaren prioriteit geven aan de energietransitie, het versterken van de natuur, het vergroten van kansengelijkheid, bescherming van de vrijheid en democratie en een flinke impuls aan de levendigheid van Zwolle door kunst en cultuur. Ook wil de partij zorgen voor voldoende en goede woningen en werk.

Een aantal concrete plannen zijn bijvoorbeeld de realisatie van meer studentenwoningen in en rond de binnenstad en het versterken van de waterbeleving door meer aanlegsteigers en waterkunstwerken en de koppeling daarvan aan de klimaat actieve stad. Speelplekken in de binnenstad en natuurspeelplekken in de wijken maken Zwolle nog leuker, aldus D66.

Verder vindt de partij dat de gemeente moet inspelen op de behoefte aan meer directe inspraak door te onderzoeken hoe onze democratie er in het internettijdperk uit kan zien. Ook wil D66 de inwoners van Zwolle invloed geven bij de keuze voor de nieuwe burgemeester. Het beschermen van persoonlijke vrijheid wil D66 borgen met een wethouder voor Privacy.

Denk mee

Het verkiezingsprogramma kwam tot stand door de Denk Mee sessies die D66 Zwolle vanaf januari 2017 organiseerde. Leden en niet-leden, ondernemers, organisaties en bewoners uit heel Zwolle dachten mee over wat goed zou zijn voor Zwolle.

Verkiezingsprogramma D66

Gerelateerde artikelen

Back to top button