Nieuws uit ZwolleSportVoorpagina

Verkeersmaatregelen rondom wielerevenement ‘De Ster van Zwolle’

Zwolle – De 58e editie van het wielerevenement ‘De Ster van Zwolle’ vindt op zaterdag 3 maart plaats. Om het sportevenement veilig te laten verlopen, neemt gemeente Zwolle verkeersmaatregelen. De maatregelen zijn tussen 13.00 en 18.00 uur van kracht en hebben voornamelijk betrekking op de Ceintuurbaan ter hoogte van
Isala. Verkeersborden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.

Binnenstad

Op zaterdag 3 maart om 12.00 uur wordt het startschot op het Grote Kerkplein gelost. De wielerploeg rijdt via de Sassenstraat – Sassenpoort – Groot Wezenland – Luttenbergstraat – Wethouder Alferinkweg – Marsweg – Oldeneelallee. Op de Oldeneelallee is de officiële start om via de IJsselallee – Wijheseweg, Zwolle te
verlaten. Verkeer ondervindt hiervan kortdurend oponthoud.

Ceintuurbaan

Tussen 13.00 en 14.00 uur passeert de wielerploeg de Ceintuurbaan, komend vanaf de N35 richting Hasselt. De wielerrenners rijden via de Ceintuurbaan – Oude Meppelerweg – Kranenburgweg de stad uit. Verkeer op en richting Ceintuurbaan ondervindt hiervan een kort moment van oponthoud. Nadat de wielerploeg Zwolle gepasseerd is, wordt de Ceintuurbaan ter hoogte van de Oldeneelallee tot aan de Dokter van Heesweg
afgesloten voor het verkeer om circa 13.30 uur. Het gaat hierbij om de rijrichting naar de A28. De rijrichting van A28 naar de Heinoseweg/N35 blijft toegankelijk.

N35

Verkeer op de N35 vanuit Wijthmen, Dalfsen, Heino en Raalte richting de A28 wordt
tussen 13.30 en 18.00 uur omgeleid via de Oldeneelallee – IJsselallee.

Finish

De finish is ook dit jaar aan het begin van de Ceintuurbaan, tussen de Dokter
Spanjaardweg en de Dokter Van Heesweg, ter hoogte van Isala.
De wielerploeg komt vanuit Zalk naar Zwolle om via de Spoolderbergweg – IJsselallee –
Oldeneelallee – Ceintuurbaan te finishen. De verwachte aankomsttijd is tussen 15.45
en 16.00 uur. Op het moment dat de wielrenners de finish bereiken wordt het verkeer in
de omgeving voor korte duur opgehouden. De kruisingen op Ceintuurbaan blijven toegankelijk. Hier zijn verkeersregelaars aanwezig. Direct na het finishen wordt de
locatie opgeruimd om verkeer weer doorgang te bieden.

Isala

Isala blijft bereikbaar. Verkeer vanaf de A28 behoudt doorgang over de Ceintuurbaan
naar de Dokter van Heesweg en de Dokter Spanjaardweg. Verkeer vanaf de N35 en
Wijheseweg wordt via de Oldeneelallee, Marsweg, Leo Majorlaan omgeleid naar de
Dokter Spanjaardweg. Dit wordt aangegeven met routecode 2.

Vanwege de veiligheid wordt op de Dokter van Thienenweg – Dokter van Heesweg een
eenrichtingsverkeer ingesteld ter hoogte van de parkeergarage van Isala.
Verkeer dat de parkeergarage van Isala tussen 14.00 en 18.00 uur wil verlaten, wordt
verzocht te rijden via de Dokter van Heesweg naar de Ceintuurbaan.

Gerelateerde artikelen

Back to top button